Smittskydd Västra Götaland

Verksamheten syftar till att förebygga och minska risker för spridning av smittsamma sjukdomar till och mellan människor. 


Influensavaccination 

Årets kampanj för influensavaccination startade onsdag den 9 november. Det är viktigt att människor som löper ökad risk att bli allvarligt sjuka av influensa vaccinerar sig. Läs mer på våra webbsidor om influensa. 

 

 

Aktuell statistik från 1177 gällande influensa och magsjuka

Statistiken visar inkommande samtal till 1177 där frågeställningen är influensa eller magsjuka. 

Vecka 1: Influensa

Vecka 1:Magsjuka


Kikhosta

Under den senaste tiden har flera små barn insjuknat i kikhosta i Västra Götaland. Smittspårning har visat attt föräldrarna i flera fall haft långvarig hosta. Tänk på kikhosta om höggravida eller personer i spädbarns närhet hostar. Vid kikhosta är smittsamheten som störst under de tre första veckorna. Smittsamheten avtar sedan succesivt.  

information om kikhosta 

Förebygg kikhosta hos spädbarn.

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns deras nya rekommendationer, faktablad och utbildningsmaterial om kikhosta.
Folkhälsomyndighetens rekommendationer fokuserar på tre områden:

1. Vaccination i tid. Redan efter första vaccinationen minskar risken för allvarlig sjukdom.
2. Diagnos och behandling i tid gör det möjligt att behandla spädbarn i förebyggande syfte och innan sjukdomen blir allvarlig.
3. Ökad uppmärksamhet bland hälso- och sjukvårdspersonal och föräldrar minskar risken för spädbarn att få svår kikhosta. 

Pneumokockvaccination 

Folkhälsomyndigheten har under september publicerat nya rekommendationer om vaccination mot pneumokocker. Folkhälsomyndigheten förtydligar bland annat vilka personer som ingår i de riskgrupper som erbjuds vaccination och hur de olika typerna av pneumokockvaccin ska användas. Det är tydligt att risken att drabbas av allvarlig pneumokocksjukdom är högre för personer med vissa kroniska sjukdomar och tillstånd med nedsatt immunförsvar, samt med stigande ålder. Läs mer om riskgrupper och för vilket eller vilka pneumokockvaccin som rekommenderas på denna sida

Sjukdomsinformation om pneumokocker, med mera, finns att läsa här.

 

Nyheter

Här hittar du de 40 senaste nyheterna

 

Smittskydd Västra Götaland

 • Nyhetsbrev vecka 2

  12 januari 2017

  Ur innehållet: Influensaläget Antiviral behandling Bilaga: Vårens utbildningsprogram från STRAMA Nyhetsbrev vecka 2 Bilaga: STRAMA-utbildningar ...

 • Nyhetsbrev vecka 50

  15 december 2016

  Ur innehållet: Influensasäsongen har börjat Hög tid att vaccinera riskgrupper Nyhetsbrev vecka 50   ...

 • Nyhetsbrev vecka 49

  09 december 2016

  Ur innehållet: Antibiotikaresistens och resande Ny studie visar på riskerna att få med sig ESBL-bildande bakterier hem från utlandsresan Nytt......

 • Nyhetsbrev vecka 48

  30 november 2016

  Ur innehållet: World Aids Day 1 december Sverige först med att uppnå UNAIDS 90-90-90 mål Nyhetsbrev vecka 48 ...

uiqt|wBrwpivvi5jmzvpizl{{wvH%vozmoqwv5{mrwpivvi5jmzvpizl{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{uq||{s%yllH%vozmoqwv5{m{uq||{s%yllH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m