Smittskydd Västra Götaland

Verksamheten syftar till att förebygga och minska risker för spridning av smittsamma sjukdomar till och mellan människor. 


Influensa

Influensaaktiviteten är nu intensiv i stora delar av regionen. Läs mer på våra webbsidor om influensa. 

 

 

Aktuell statistik på inkommande samtal till 1177

Vecka 6: Hosta och feber

Vecka 6:Kräkning och diarré


Kikhosta

Under den senaste tiden har flera små barn insjuknat i kikhosta i Västra Götaland. Smittspårning har visat att föräldrarna i flera fall haft långvarig hosta. Tänk på kikhosta om höggravida eller personer i spädbarns närhet hostar. Vid kikhosta är smittsamheten som störst under de tre första veckorna. Smittsamheten avtar sedan successivt.  

information om kikhosta 

Förebygg kikhosta hos spädbarn.

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns deras nya rekommendationer, faktablad och utbildningsmaterial om kikhosta.
Folkhälsomyndighetens rekommendationer fokuserar på tre områden:

1. Vaccination i tid. Redan efter första vaccinationen minskar risken för allvarlig sjukdom.
2. Diagnos och behandling i tid gör det möjligt att behandla spädbarn i förebyggande syfte och innan sjukdomen blir allvarlig.
3. Ökad uppmärksamhet bland hälso- och sjukvårdspersonal och föräldrar minskar risken för spädbarn att få svår kikhosta. 

Pneumokockvaccination 

Folkhälsomyndigheten har under september publicerat nya rekommendationer om vaccination mot pneumokocker. Folkhälsomyndigheten förtydligar bland annat vilka personer som ingår i de riskgrupper som erbjuds vaccination och hur de olika typerna av pneumokockvaccin ska användas. Det är tydligt att risken att drabbas av allvarlig pneumokocksjukdom är högre för personer med vissa kroniska sjukdomar och tillstånd med nedsatt immunförsvar, samt med stigande ålder. Läs mer om riskgrupper och för vilket eller vilka pneumokockvaccin som rekommenderas på denna sida

Sjukdomsinformation om pneumokocker, med mera, finns att läsa här.

 

Nyheter

Här hittar du de 40 senaste nyheterna

 

Smittskydd Västra Götaland

 • Nyhetsbrev vecka 6

  09 februari 2017

  Ur innehållet: Nyheter om vaccin Hälsoundersökning Influensaläget Nyhetsbrev vecka 6 ...

 • Nyhetsbrev vecka 4

  26 januari 2017

  Ur innehållet: Papegojsjuka  Influensaläget  Löddra mera  Bilaga: Fakta om papegojsjuka  Infographic om papegojsjuka  Nyhetsbrev vecka 4 ...

 • Nyhetsbrev vecka 2

  12 januari 2017

  Ur innehållet: Influensaläget Antiviral behandling Bilaga: Vårens utbildningsprogram från STRAMA Nyhetsbrev vecka 2 Bilaga: STRAMA-utbildningar ...

 • Nyhetsbrev vecka 50

  15 december 2016

  Ur innehållet: Influensasäsongen har börjat Hög tid att vaccinera riskgrupper Nyhetsbrev vecka 50   ...

uiqt|wBrwpivvi5jmzvpizl{{wvH%vozmoqwv5{mrwpivvi5jmzvpizl{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{uq||{s%yllH%vozmoqwv5{m{uq||{s%yllH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m