Vård och hälsa A-Ö

stra Götalandsregionens verksamheter inom vård och hälsa

A B C D E F G H I J  K L M N O P R S T V

  

A

Alingsås lasarett
Ambulanssjukvård
Angereds Närsjukhus
Asyl och flyktingfrågor, (enheten för asyl och flyktingfrågor) hälso- och sjukvårdsavdelningen

B

Barnavårdscentral, 1177 Vårdguiden
Barnkonventionen, (Kunskapscentrum för barnkonventionen)  
Biobankscentrum

 

C

Centrum Läkemedelsnära Produkter, Regionservice
CVU, centrum för verksamhetsutveckling,  hälso- och sjukvårdsavdelningen
Regionalt cancercentrum 

D

Distriktssköterska, 1177.se/vgregion
Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus

 

Tillbaka upp på sidan

 

F

FaR - Fysisk aktivitet på recept
Fetma och övervikt, beslutsstöd för handlingsprogram
Folkhälsoarbetet i Västra Götaland 
Folkhälsokommitténs sekretariat 
Folktandvården Västra Götaland
FoU-bidrag (Regionala) i Västra Götalandsregionen
FoU-rådet Fyrbodal
FoU-rådet Göteborg och Södra Bohuslän
FoU-rådet Skaraborg
FoU-rådet Södra Älvsborg
Frölunda Specialistsjukhus
Funktionshinder och delaktighet (Rättighetskommiténs kansli

 

G

Gothia forum, för klinisk forskning
Gröna Rehab

H

Habilitering & Hälsa 
Hjälpmedel, Regionservice
Hälsan & Arbetslivet
Hälsofrämjande hälso- och sjukvård inom Västra Götalandsregionen 

 

I

Institutet för stressmedicin

 

J

 

K

Kompetenscentrum för patient och närstående utbildning
Kompetenscentrum om våld i nära relationer
Kompetensrådet för psykologer
Kungälvs sjukhus
Kunskapscentrum för jämställd vård
Kunskapscentrum för psykisk hälsa
Kunskapscentrum för sexuell hälsa

Tillbaka upp på sidan

 

L

Läkemedelsenheten, hälso- och sjukvårdsavdelningen
Läkemedelskommittén i Västra Götalandsregionen

 

M

Medicinska kompetensutvecklingsrådet
Medicinska sektorsråden 
Mödravårdscentral, 1177.se/vgregion

N

NU-sjukvården
Närhälsan 

 

O

Område kunskapsstyrning, hälso- och sjukvårdsavdelningen
Område uppföljning och analys, hälso- och sjukvårdsavdelningen
Område vårdmodeller och tillgänglighet, hälso- och sjukvårdsavdelningen

P

Patientnämndernas kansli
Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum, PKMC
Primärvården numera Närhälsan
 
 

R

Regionala FoU-medel i Västra Götalandsregionen
Regionala rådet för prehospital akutsjukvård
Registercentrum Västra Götaland
Rehabilitering, 1177.se/vgregion
Rättighetskommitténs kansli

 

Tillbaka upp på sidan

 

S

Sahlgrenska international Care, utlandspatienter 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Samordnad sjukvårdplanering i Västra Götaland, projekt
Samverkansnämndens kansli, hälso- och sjukvårdsavdelningen
Simulatorcentrum
Sjukresenheten, Regionservice
Sjukvårdsrådgivningen 1177
Skaraborgs Sjukhus
Skaraborgsinstitutet, för forskning och utveckling
Smittskyddsenheten, hälso- och sjukvårdsavdelningen
Strama
Södra Älvsborgs sjukhus

 

T

Tandvårdsenheten, hälso- och sjukvårdsavdelningen
Tandvård (Folktanvården)
Tobaksavvänjning, Forum för tobaksavvänjning

V

VG Primärvård
Vårdcentral, 1177 Vårdguiden
Vårddalainstitutet 
Västra Götalandsregionens sjukvårdsrådgivning på webben 1177 Vårdguiden

uiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m