Fortbildning för specialistläkare

Fortbildning för specialistläkare i Västra Götalandsregionen (VGR). Inom ett antal områden finns gemensamt anordnade utbildningar för specialistläkare i VGR.

Medicinska kompetensutvecklingsrådet

Det medicinska kompetensutvecklingsrådet i Västra Götalandregionen har som uppdrag att säkerställa specialistläkares fortbildning utifrån ett kvalitets- och patientsäkerhetstänkande. Rådet består av för denna uppgift särskilt utsedda studierektorer inom de specialiteter som finns företrädda på flera av Västra Götalandregionens sjukhus. Studierektorn ska ha detaljerade kunskaper om utbildningsbehovet inom den egna specialiteten, ha god överblick över (inklusive kvalitetsbedöma) tillgängligt utbildningsutbud, ta initiativ till ett utbud av utbildningsaktiviteter, förankra innehållet i en kontinuerlig fortbildning för Västra Götalandregionens specialister i respektive sektorsråd och stödja verksamhetscheferna i framtagandet av individuella kompetensutvecklingsplaner.

Ledamöter i medicinska kompetensutvecklingsrådet

Årsberättelse 2015 (pdf, nytt fönster)

Bidrag för att delta i kurser och konferenser 

Medicinska kompetensutvecklingsrådet har avsatt 3,5 miljoner kronor i 2016 och 2017 års budget för bidrag till finansiering av deltagande i externa kurser och konferenser för medarbetare inom Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsförvaltningar.

Verksamhet kan söka ersättning för

Verksamheterna kan söka ersättnign för nationella och internationella kurser och konferenser där den sökande deltar aktivt och kan sprida ny kunskap vidare inom organisationen.

Hur du ansöker om ersättning för deltagande i externa kurser/konferenser under 2016/2017

Ansökningsformulär om ersättning för deltagande i extern kurs/konferens

Webbaserade lunchföreläsningar 2016

 • 13/9  "Akut och kronisk hjärtsvikt: diagnostik och behandling" Öläk Kristjan Karason, kardiologi SU.
 • 20/9 "Organtransplantationer: historisk utveckling och framtida möjligheter" Prof Styrbjörn Friman, transplantation SU.
 • 27/9 "Hjärnsynskada - vanligaste orsaken till synskada hos barn" Doc Anders Sjöström, ögonkliniken SU.
 • 4/10 "Depression: utredning och behandling" prof Jan Svedlund SU, apotekare George Dolk SÄS, psykolog Elna Persson, Kunskapscentrum psykisk hälsa SU.
 • 11/10 "Regionala medicinska riktlinjer, D-vitaminbrist" Prof Mattias Lorentzon, geriatrik SU.
 • 18/10 "Stromacellstumörer (GIST): diagnostik och behandling" Öläk Bengt Nilsson kirurgi SU.
 • 25/10 "Kirurgiska bukinfektioner och pneumonier på IVA-antibiotikabruk" Regionala STRAMA-gruppen VGR, smittskyddsläkare Peter Ulleryd.
 • 1/11 HÖSTLOV
 • 8/11 "Dupuytrens kontraktur - nya behandlingsmetoder" Dr Joakim Strömberg handkirurgen SU.
 • 15/11 "Läkemedelsinteraktioner - praktiska tips" Babak Assadi-Nejad, klinisk farmakolog, läkemedelsenheten SU.
 • 22/11 "Värdebaserad vård från vision till verklighet" Kvalitetsdirektör Ali Khatami, SU.
 • 29/11 "Obesitaskirurgi: indikationer, resultat och verkningsmekanismer" Doc Torsten Olbers kirurgi SU.
 • 6/12 "Akut dermatologi" Öläk Mikael Alsterholm, hud- och könssjukvård SU.
 • 13/12 "Nationellt vårdprogram colorectal cancer" Doc Karl Kodeda, kirurgi SU.

 

uiqt|wBpz{|zi|moq{siH%vozmoqwv5{mpz{|zi|moq{siH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m