Geriatrik

Västra Götalandsregionens fortbildning och kompetensutveckling av specialister i geriatrik

I samråd med sektorsrådet erbjuds geriatriker i Västra Götalandsregion fortlöpande kompetensutveckling inom olika områden. Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund har antagit ett gemensamt policydokument om läkares fortbildning. I dokumentet förespråkas en fortbildning som bygger på principen om varje läkares ansvar för sin fortbildning och på arbetsgivarens ansvar för fortbildningen som en grundläggande förutsättning för en säker sjukvård. I andra länder finns CME-poäng (Continue medical education) för att bibehålla sin legitimation.

Utbildningstillfällena erbjuds fem till sex gånger per år inom olika områden. Varje tillfälle är alltid en halvdag mellan klockan 13 till 16.30. Lunch före och kaffe/te ingår. Utbildningstillfällena är på arbetsgivarens bekostnad och utan industrisponsring. Det sker i dagsläget ingen kunskapskontroll. En kontaktlista har upprättats och programmet skickas ut.


Kurser 2017 • Nya riktlinjer vid Parkinsons sjukdom
  Filip Bergquist
  Torsdag 27 april
  Inbjudan
  Anmälan via Regionskalendern senast 20 april
  Vet du inte hur man använder Regionskalendern? Se här>>>>

 

 

 

Om du vill ha information i anpassade former som till exempel inlästa ljudfiler eller i punktskrift, kontakta Malin Hellström


 

Tidigare program

2013

 • Urininkontinens
 • LUTS hos äldre
 • B-vitaminer

2014

 • Hjärtkärlsjukdom hos äldre patienter med fokus på förmaksflimmer och hjärtsvikt
 • Geriatric Giants: Konfusion. LPT
 • Parkinson och IVO
 • Aktuella aspekter på symtomlindring i palliativ vård
 • Hud och Sår
 • Kognitiv medicin

2015

 • Gerontologi
 • Njurmedicin "Den gamle och njuren"
 • Skörhet screening
 • Pulmonell hypertension
 • Osteoporos
 • Endokrinologi

2016

 • Neurologi Stroke
 • Depression hos äldre
 • Infektion - pneumoni, sepsis, UVI, sår- och mjukdelsinfektioner
 • Ögonsjukdomar hos äldre
 • Vätskebalans och smärta
 • Klinisk nutrition
 • KOL

2017

 • Sekundär osteoporos
 • Äldres munhälsa
uiqt|wBuitqv5pmtt{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvoitqtt5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{mqvoitqtt5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m