Internmedicin

Västra Götalandsregionens årliga fortbildning riktar sig i första hand till specialister i internmedicin inom Västra Götalandsregionen (VGR), men även specialister från andra specialiteter och specialister utanför VGR är välkomna.

Nio kursdagar

Fortbildningen omfattar nio kursdagar per år (nio ämnen i form av endagskurser). De nio kursdagarna återkommer varje år vid ungefär samma tidpunkt. År 2014 förändrades kursinnehållet för alla nio kursdagar vilket innebär att du som tidigare deltagit med fördel kan gå samma kursdag igen. 

Datum för nästkommande års kursdagar publiceras i början av augusti.

Kursprogram

Program och deltagarlista skickas ut senast 14 dagar före varje kurs. Programmet för den aktuella kursdagen återfinns då även nedan. Tid: klockan 9.00–16.00.

Anmälan

Anmäl dig så snart som möjligt! Du har alltid garanterad plats (även om du anmäler dig bara någon dag före kursen). Du kan när som helst under hela året byta mellan olika kurser som tidsmässigt passar dig bäst. Informera Anna Olsson / Annika Reibring om alla byten och om du får förhinder.

Kostnad

Alla medicinkliniker inom Västra Götalandsregionen betalar en abonnemangsavgift och har därmed tillgång till obegränsat antal kursplatser utan ytterligare kostnad. Kursdeltagare som inte tjänstgör vid en medicinklinik inom  Västra Götalandsregionen betalar 1 800 kr per kursdag.

Anmälan till VGRs årliga fortbildning i internmedicin

Vid eventuella frågor som rör din anmälan kontakta Anna Olsson ( ) eller Annika Reibring ( )
 
Välj kurs eller kurser 2017


Kontakt

Anna Olsson och Annika Reibring, sekreterare
Medicin Sahlgrenska sjukhuset
Telefon: 031-342 24 17, 031-342 24 27

Leif Lapidus, docent, överläkare, regional specialitetsansvarig studierektor
Mobil: 070-441 02 32

uiqt|wBnwz|jqtlvqvo5ilu5mvpm|H%vozmoqwv5{muiqt|wBnwz|jqtlvqvo5ilu5mvpm|H%vozmoqwv5{mnwz|jqtlvqvo5ilu5mvpm|H%vozmoqwv5{mnwz|jqtlvqvo5ilu5mvpm|H%vozmoqwv5{muiqt|wBnwz|jqtlvqvo5ilu5mvpm|H%vozmoqwv5{muiqt|wBnwz|jqtlvqvo5ilu5mvpm|H%vozmoqwv5{muiqt|wBtmqn5tixql}{H%vozmoqwv5{muiqt|wBtmqn5tixql}{H%vozmoqwv5{mtmqn5tixql}{H%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m