Kirurgi

Som del av den kontinuerliga kompetensutvecklingen för etablerade specialister i kirurgi ges en serie endagskurser. Vid varje kurstillfälle diskuteras ett eller två ämnesområden och målet är att alla ska ha möjlighet att få en uppdatering inom centrala delar av allmänkirurgin under en treårsperiod. Undervisningen fokuserar på ”state of the art” diskussioner mellan kursdeltagarna och inbjudna auktoriteter inom ämnesområdet. 

Webbaserade kurser fredagar kl 10:00-12:00 2017

  • 7/4 Diagnostiska och terapeutiska möjligheter med avancerad endoskopi - Per Ola Park och medarbetare Kirurgi SÄS
  • 5/5 ansvarig SkaS

Webbaserade lunchföreläsningar tisdagar 12:00-12:45 2017

  • 21/3 "Osseointegrerade extramitetsproteser enligt Brånemark" Öläk Joakim Strömberg, Ortopedi SU
  • 4/4 "Nationellt vårdprogram kolorektal cancer" Öläk Dan Asplund, Kirurgkliniken SU/Ö.
  • 25/4 "Akut strokevård; jämlik vård i regionen!" Öläk Jan-Erik Karlsson, Neurologi SU
  • 9/5 "Transcatheter Aortic Valve Implantation(TAVI)" Öläk Peter Peturson/Oskar Angerås, Kardiologi SU
  • 23/5 "Självskadebeteende: vad behöver man inom somatiken tänka på" Lise-Lotte Risö Bergerlind chef för regionalt kunskapscentrum för psykisk hälsa i VG-region och Ulrika Bonde, Psykiatri Kungälv

Länk till inspelade webbaserade föreläsningar

Länk till VGR-föreläsningar

 

Kontakt

Frågor och synpunkter är välkomna till Kent Lundholm
 
telefonnummer: 031-342 44 37

uiqt|wBsmv|5t}vlpwtuH{}zomz%y5o}5{msmv|5t}vlpwtuH{}zomz%y5o}5{muiqt|wBmuu%y5{%vmv{{wvH%vozmoqwv5{mmuu%y5{%vmv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m