Kirurgi

Som del av den kontinuerliga kompetensutvecklingen för etablerade specialister i kirurgi ges en serie endagskurser. Vid varje kurstillfälle diskuteras ett eller två ämnesområden och målet är att alla ska ha möjlighet att få en uppdatering inom centrala delar av allmänkirurgin under en treårsperiod. Undervisningen fokuserar på ”state of the art” diskussioner mellan kursdeltagarna och inbjudna auktoriteter inom ämnesområdet. 

Webbaserade kurser 2016

Webbaserade lunchföreläsningar 2016

  • 18/10 "Stromacellstumörer (GIST): diagnostik och behandling" Öläk Bengt Nilsson kirurgi SU.

  • 25/10 "Kirurgiska bukinfektioner och pneumonier på IVA-antibiotikabruk" Regionala STRAMA-gruppen VGR, smittskyddsläkare Peter Ulleryd.

  • 1/11 HÖSTLOV

  • 8/11 "Dupuytrens kontraktur - nya behandlingsmetoder" Dr Joakim Strömberg handkirurgen SU.

  • 15/11 "Läkemedelsinteraktioner - praktiska tips" Babak Assadi-Nejad, klinisk farmakolog, läkemedelsenheten SU.

  • 22/11 "Värdebaserad vård från vision till verklighet" Kvalitetsdirektör Ali Khatami, SU.

  • 29/11 "Obesitaskirurgi: indikationer, resultat och verkningsmekanismer" Doc Torsten Olbers kirurgi SU.

  • 6/12 "Akut dermatologi" Öläk Mikael Alsterholm, hud- och könssjukvård SU.

  • 13/12 "Nationellt vårdprogram colorectal cancer" Doc Karl Kodeda, kirurgi SU.

  •  

Kontakt

Frågor och synpunkter är välkomna till Kent Lundholm
 
telefonnummer: 031-342 44 37

uiqt|wBsmv|5t}vlpwtuH{}zomz%y5o}5{msmv|5t}vlpwtuH{}zomz%y5o}5{muiqt|wBmuu%y5{%vmv{{wvH%vozmoqwv5{mmuu%y5{%vmv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m