Kirurgi

Som del av den kontinuerliga kompetensutvecklingen för etablerade specialister i kirurgi ges en serie endagskurser. Vid varje kurstillfälle diskuteras ett eller två ämnesområden och målet är att alla ska ha möjlighet att få en uppdatering inom centrala delar av allmänkirurgin under en treårsperiod. Undervisningen fokuserar på ”state of the art” diskussioner mellan kursdeltagarna och inbjudna auktoriteter inom ämnesområdet. 

Webbaserade lunchföreläsningar 2016

 • 13/12 "Utan organ inga organtransplantationer" Öläk Bertil Andersson, Anestesi/IVA ÖS

Webbaserade kurser fredagar kl 10:00-12:00 2017

 • 3/2 Prolapskirurgi - Bjarne Melvås. Reservoarkirurgi - Anna Solberg, Kirurgi Östra sjukhuset
 • 3/3 ansvarig NÄL
 • 7/4 ansvarig SÄS
 • 5/5 ansvarig SkaS

Webbaserade lunchföreläsningar tisdagar 12:00-12:45 2017

 •  24/1 "Sjukvårdens utmaningar i ett regionalt perspektiv; ekonomi, krav på strukturförändringar etc" Regiondirektör Ann-Sofi Lodin.
 •  7/2 "Universitetssjukhusets roll och möjligheter att vara hela regionens sjukhus; visioner och svårigheter" Sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg SU.
 • 21/2 "Katarak; en grumlig historia" Prof Madeleine Zetterberg, Ögonkliniken SU
 • 7/3  "Hälsa och livskvalitet efter intensivvård" Doc Stefan Lundin, IVA SU
 • 21/3 "Osseointegrerade extramitetsproteser enligt Brånemark" Öläk Joakim Strömberg, Ortopedi SU
 • 4/4 "Nationellt vårdprogram kolorektal cancer" Öläk Dan Asplund, Kirurgkliniken SU/Ö.
 • 25/4 "Akut strokevård; jämlik vård i regionen!" Öläk Jan-Erik Karlsson, Neurologi SU
 • 9/5 "Transcatheter Aortic Valve Implantation(TAVI)" Öläk Peter Peturson/Oskar Angerås, Kardiologi SU
 • 23/5 "Självskadebeteende: vad behöver man inom somatiken tänka på" Lise-Lotte Risö Bergerlind chef för regionalt kunskapscentrum för psykisk hälsa i VG-region och Ulrika Bonde, Psykiatri Kungälv

Kontakt

Frågor och synpunkter är välkomna till Kent Lundholm
 
telefonnummer: 031-342 44 37

uiqt|wBsmv|5t}vlpwtuH{}zomz%y5o}5{msmv|5t}vlpwtuH{}zomz%y5o}5{muiqt|wBmuu%y5{%vmv{{wvH%vozmoqwv5{mmuu%y5{%vmv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m