Kirurgi

Som del av den kontinuerliga kompetensutvecklingen för etablerade specialister i kirurgi ges en serie endagskurser. Vid varje kurstillfälle diskuteras ett eller två ämnesområden och målet är att alla ska ha möjlighet att få en uppdatering inom centrala delar av allmänkirurgin under en treårsperiod. Undervisningen fokuserar på ”state of the art” diskussioner mellan kursdeltagarna och inbjudna auktoriteter inom ämnesområdet. 

Webbaserade lunchföreläsningar 2016

 • 6/12 "Akut dermatologi" Öläk Mikael Alsterholm, hud- och könssjukvård SU.

 • 13/12 "Utan organ inga organtransplantationer" Öläk Bertil Andersson, Anestesi/IVA ÖS

Webbaserade kurser 2017

Schema kommer längre fram

Webbaserade lunchföreläsningar 2017

 •  24/1 "Sjukvårdens utmaningar i ett regionalt perspektiv; ekonomi, krav på strukturförändringar etc" Regiondirektör Ann-Sofi Lodin.
 •  7/2 "Universitetssjukhusets roll och möjligheter att vara hela regionens sjukhus; visioner och svårigheter" Sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg SU.
 • 21/2 "Hjärnsynskada; vanligaste orsaken till synskada hos barn" Doc Anders Sjöström, Ögonkliniken SU.
 • 7/3  Anestesi - intensivvård - mer information kommer.
 • 21/3 Ortopedi - mer information kommer.
 • 4/4 "Nationellt vårdprogram kolorektal cancer" Öläk Dan Asplund, Kirurgkliniken SU/Ö.
 • 25/4 "Akut strokevård" Öläk Jan-Erik Karlsson, Neurologi SU
 • 9/5 Hjärtsjukvård - mer information kommer.
 • 23/5 "Självskadebeteende: vad behöver man inom somatiken tänka på" Lise-Lotte Bergerlind och Ulrika Bonde, Vuxenpsykiatri SU

Kontakt

Frågor och synpunkter är välkomna till Kent Lundholm
 
telefonnummer: 031-342 44 37

uiqt|wBsmv|5t}vlpwtuH{}zomz%y5o}5{msmv|5t}vlpwtuH{}zomz%y5o}5{muiqt|wBmuu%y5{%vmv{{wvH%vozmoqwv5{mmuu%y5{%vmv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m