Ögonsjukdomar

Här kan du hitta information om fortbildning för specialister i ögonsjukdomar inom Västra Götalandsregionen. Varje utbildningsblock (snurra) löper under 1,5 år och omfattar 6 kurser (2 kurser/termin) som täcker oftalmologin: 

  • uvea
  • barnoftalmologi
  • konjunktiva / kornea / katarakt
  • medicinsk retina
  • neurooftalmologi / glaukom
  • kirurgisk retina / tumörer

Kurser hösten 2016

12 oktober 2016: Uvea

9 november 2016: Barnoftalmologi

Kurser våren 2017

konjunktiva / kornea / katarakt

medicinsk retina

Om kurserna

Den enskilda kursen riktar sig i första hand till dig som inte har en fördjupad kunskap i området. Alla kurser pågår kl 9-16 och kommer att vara lokaliserade till Göteborg. Program kommer att annonseras ca 2 veckor före varje kursdag.

Anmälan

Sker via Regionkalendern.

 

Kontakt

Madeleine Zetterberg

 

FoU-koordinator: Dragana Skiljic

 

uiqt|wBuilmtmqvm5%zm||mzjmzoHo}5{muilmtmqvm5%zm||mzjmzoHo}5{muiqt|wBlzioivi5{sqtrqkH%vozmoqwv5{mlzioivi5{sqtrqkH%vozmoqwv5{muiqt|wBlzioivi5{sqtrqkH%vozmoqwv5{mlzioivi5{sqtrqkH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m