Fortbildning för ÖNH-specialister

Under en 12 månadersperiod arrangeras 5-7 kurser som fortbildning för ÖNH-specialister. Kurserna är nu sedan flera år etablerade och gensvar som deltagarna och respektive studierektor gett uttryck för har denna utbildning blivit en viktig och integrerad del  i höjandet av kompetensnivån.

Tid: 8.3016.30
Utbildningen sker som en heldags kurs förlagd till fredagar. Kurserna går i Göteborg. Kursschema och deltagarlista kommer skickas ut en vecka före kursstart.

Antal platser: 15-25 deltagare/kurs.

Kostnad: 2 500 kronor, debiteras hemmakliniken. 

Fortbildning Hösten 2016

  • 161125    Vuxenaudiologi för ÖNH-specialister - kursledare Elisabeth Dahlström

Fortbildningsdatum (preliminärt) vinter-vår 2017

  • 170113  Inflammation i luftvägarna
  • 170310
  • 170505

Kontakt

Övergripande ansvar för verksamheten

Kenneth Holmberg
E-post:   eller  
Telefonnummer: 031-342 91 67

uiqt|wBsmvvm|p5pwtujmzoHwzt{{5o}5{msmvvm|p5pwtujmzoHwzt{{5o}5{muiqt|wBsmvvm|p5pwtujmzoH%vozmoqwv5{msmvvm|p5pwtujmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBi|mnmp5pizqzqH%vozmoqwv5{mi|mnmp5pizqzqH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m