Psykiatri

Kurserna ingår i det program som sektorsrådet i psykiatri antagit som en del i att säkerställa specialistens möjlighet att bibehålla och vidareutveckla sin kompetens som psykiatriker.

Varje kurs har plats för 50 deltagare och fortbildningarna är förlagda till Lilla Bommens konferenscentrum, centralt i Göteborg. Fika och lunch ingår.

Kurser 2016

2016-01-21 Schizofreni - behandling och differentialdiagnostik

2016-02-11 Personlighetssyndrom - diagnostik och behandling

2016-03-16 - 2016-03-18 Psykiatrikongressen

 

Kontakt

Margareta Malm
Studierektor
070-082 55 26
 

Anmälan

Du anmäler dig  till kurs genom mejl till
Marie-Louise Lundgren
 

uiqt|wBuizoizm|i5uituH%vozmoqwv5{muizoizm|i5uituH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqm4tw}q{m5t}vlozmvH%vozmoqwv5{muizqm4tw}q{m5t}vlozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{5|pwzH%voz5{mtiz{5|pwzH%voz5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m