Om pension - för dig som tidigare varit anställd

Om du varit anställd inom Västra Götalandsregionen (före detta landstingen i Älvsborg, Skaraborg och Bohuslän, Sahlgrenska Universitetsjukhuset), kan Du ha tjänat in en avtalspension.

Frågor om din avtalspension?

Om du vill veta mer eller har frågor vänd dig då till en pensionshandläggare i Västra Götalandsregionen som kan hjälpa dig.


Löneservice Mölndal
Besöksadress: Bergfotsgatan 2A
Postadress: Bergfotsgatan 2A ,431 35 Mölndal
Fax: 031-27 55 25

Evaldsson, Anna-Lena
Teamledare
010-473 23 64
Mobil:070-864 11 50
 

Backselius, Susanne
010-473 23 57
 

Hilmersson, Gunnel
010-473 23 58
 

Nakhaei, Filiz
010-473 23 59
 

Ansvarsområde: Politiker

Hilmersson, Gunnel
010-473 23 58
 

 

 

 uiqt|wBivvi4tmvi5m%vitl{{wvH%vozmoqwv5{mivvi4tmvi5m%vitl{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{}{ivvm5jiks{mtq}{H%vozmoqwv5{m{}{ivvm5jiks{mtq}{H%vozmoqwv5{muiqt|wBo}vvmt5pqtumz{{wvH%vozmoqwv5{mo}vvmt5pqtumz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnqtq%z5vispimqH%vozmoqwv5{mnqtq%z5vispimqH%vozmoqwv5{muiqt|wBo}vvmt5pqtumz{{wvH%vozmoqwv5{mo}vvmt5pqtumz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{5|pwzH%vozmoqwv5{mtiz{5|pwzH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m