Allt om tandvården
i Västra Götaland

Via menyn till vänster hittar du allt

Du kan läsa om vilka patientgrupper som kan ha rätt till Särskilt Tandvårdsstöd och vad det innebär.

Du kan också läsa om den fria tandvården för barn och tonåringar samt för unga vuxna – alla tandvårdskliniker som har avtal hittar du under rubriken För dig mellan 3 och 24 år.
Under rubriken Vuxentandvård får du kortfattad information om det allmänna tandvårdsstödet för alla vuxna. Och du som är intresserad av hur tandvården styrs och planeras i Västra Götaland ska klicka på Tandvården – nu och i framtiden.

Enhet Tandvård 
i Västra Götalandsregionen

Enhet Tandvård är en sammanhållande enhet för övergripande tandvårdsfrågor i Västra Götaland och ansvarar för strategi och långsiktiga frågor. Vi administrerar även Särskilt Tandvårdsstöd för personer i vissa utsatta grupper som behöver tandvård till samma kostnad som för övrig hälso- och sjukvård. 

Vi ansvarar även för de frågor som tidigare hanterades av HSNK – det gör att vårdgivarna alltid kan vända sig till oss i alla tandvårdsfrågor. Enhet Tandvård har nu hand om alla avtal med vårdgivarna inom den fria tandvården för 3-24 år samt avtalen som rör den uppsökande verksamheten.
    Uppdelningen 3-19 och 20-24 fortsätter att gälla tills vidare för vårdgivare, trots att den nationella gränsen för fri tandvård är höjd till 21 år. Det beror på de befintliga riktlinjerna och avtalens utformning i Västra Götaland.

Läs mer om utveckling och planering

Folkbokförda i Västra Götaland


Det är bara patienter som är folkbokförda i Västra Götaland som omfattas av Västra Götalandsregionens regler om fri tandvård för unga vuxna samt Särskilt Tandvårdsstöd.

För asylsökande med flera finns särskilda regler, se menyn till vänster.

Läs gärna om de statliga tandvårdsbidragen som gäller i hela Sverige.
Försäkringskassan – Allmänna och särskilda tandvårdsbidrag samt högkostnadsskydd

uiqt|wBtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{mtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m