Antibiotika – bara när det verkligen krävs

Väldigt få behöver antibiotika i samband med tandvård, varken före eller efter. Tandläkaren måste alltid väga nyttan för patienten mot risken för resistenta bakterier i samhället. Det som är avgörande är vilken typ av tandvård det gäller och vilka sjukdomar personen har.

Att ta antibiotika i onödan är aldrig bra. De nyttiga bakterierna slås ut och kan ge plats åt resistenta bakterier att föröka sig. Dessa bakterier kan sedan orsaka svårbehandlade infektioner. Antibiotika kan dessutom ge biverkningar som diarré, hudutslag och svåra allergiska reaktioner.

 

Ibland behövs antibiotika inom tandvården

Vid de flesta infektioner klarar ditt immunförsvar av att bekämpa bakterierna, om du är frisk för övrigt. I vissa fall kan dock antibiotika behövas för att minska risken för infektioner i anslutning till tänderna eller att bakterier sprider sig och orsakar infektioner i andra delar av kroppen.

Antibiotika kan ges vid en tandinfektion om

  • du är allmänpåverkad – har feber eller tydlig sjukdomskänsla.
  • det finns tecken på spridning av infektionen.

Antibiotika ska bara ges förebyggande inför tandvård om

  • du har kraftigt nedsatt immunförsvar.
  • du fått hög dos strålbehandling mot käkbenet.
  • du har fått en ledprotes inopererad de senaste tre månaderna.

Antibiotika

Antibiotika är ett samlingsnamn för alla läkemedel mot bakterier. Det finns många antibiotikatyper, bland andra flera penicillinpreparat som används mot olika infektioner.

FÖR VÅRDGIVARE

RMR Antibiotikaprofylax i tandvården

Kunskapsstöd & Medicinska riktlinjer

Antibiotika SMART En interaktiv webbkurs inför förskrivning av antibiotika.

Beställ foldrar och affischer om minskad antibiotikaanvändning i tandvården – kostnadsfritt för alla vårdgivare i Västra Götaland.
Informationen bygger på nya nationella rekommendationer för antibiotikaanvändning inom tandvården.
Det är Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten tillsammans med experter från både sjukvård och tandvård tagit fram rekommendationerna.

Resistenta bakterier

Ju mer antibiotika vi använder, desto större är risken att bakterierna blir allt mer resistenta – det vill säga motståndskraftiga mot antibiotika. Och det får den allvarliga följden att vi inte längre kan stoppa vanliga infektioner. Därför måste onödig användning av antibiotika upphöra.

uiqt|wBtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{mtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m