Antibiotika

Antibiotika är ett samlingsnamn för alla läkemedel mot bakterier. Det finns många antibiotikatyper, bland andra flera penicillinpreparat som används mot olika infektioner.

uiqt|wB&uiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m