Fakturor och ekonomifrågor

Från 15 januari ska de privata vårdgivare som vill erbjuda tandvård till asylsökande i Västra Götaland ha ett avtal med Västra Götalandsregionen. Behandling som påbörjas efter 1 april ersätts endast till leverantörer med avtal.

All ersättningsberättigad tandvård faktureras enligt Ersättningslista för Särskilt Tandvårdsstöd – se dokumentrutan till höger.

En kopia av eventuell förhandsbedömning ska bifogas fakturan.

Ersättningskravet ska minskas med belopp som mottagits i patientavgifter från asylsökande och personer som vistas i Sverige utan tillstånd som fyllt 24 år.


Patientuppgifter i fakturaunderlaget

  • Asylsökande – notera alltid:
    1. "Asylsökande" om personen är asylsökande
    2. Födelsedatum med åtta siffror (åååå-mm-dd) eller fullständigt personnummer
  • Person som vistas i Sverige utan tillstånd – notera alltid:
    1. "Utan tillstånd" om det för sig om en person som vistas i Sverige utan tillstånd
    2. Födelsedatum med åtta siffror (åååå-mm-dd) eller fullständigt personnummer


Frågor om fakturering

Marie-Louise Eklind
 
010-441 37 76

Lena Helgesson
 
010-441 37 07

Interna fakturor från Folktandvården

I 71102
Fakturaenheten
462 80 Vänersborg

Externa fakturor från privata vårdgivare

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Fe 021
405 83 Göteborg
Referens: Beställar-ID 6004001

uiqt|wBuizqm4tw}q{m5mstqvlH%vozmoqwv5{muizqm4tw}q{m5mstqvlH%vozmoqwv5{muiqt|wBtmvi5pmtom{{wvH%vozmoqwv5{mtmvi5pmtom{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{mtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m