Förhandsbedömning

Enhet Tandvård bedömer:

 • Om patienten är berättigad till tandvård enligt reglerna för asylsökande och personer som vistas i Sverige utan tillstånd oavsett ålder.
 • Om den föreslagna behandlingen är lämplig utifrån asyltidens eller vistelsetidens längd och patientens behov. Vård som kräver långvariga behandlingstider och inte är av akut karaktär bör inte påbörjas när ett avbrytande kan få negativa följder för en asylsökande person som inte tillåts stanna i Sverige.
 • Om det begärda priset är skäligt. Ersättningslista för Särskilt Tandvårdsstöd gäller – se Läs mer till höger.

Behandling ska förhandsbedömas i följande fall:

 • All tidsdebitering – oavsett den beräknade kostnaden.
 • Behandling som beräknas kosta mer än 12 000 kronor per patient, kalenderår och vårdgivare. 
 • Tandreglering (ortodonti) och behandling med käkbensförankrad tandersättning (implantat). Observera att endast barn som inte fyllt 18 år kan få dessa behandlingar
 • Rotbehandling av tänder bakom 6:or.

Ansökan om förhandsbedömning

Använd blanketten i dokumentrutan till höger (samma blankett som tidigare gällde för Särskilt Tandvårdsstöd). Det går inte att göra eFHB, eftersom asylsökande och personer som vistas i Sverige utan tillstånd i regel inte har fullständiga personnummer.

Röntgenbilder ska alltid bifogas.

Kostnaden beräknas enligt Ersättningslista för Särskilt Tandvårdsstöd – se Läs mer till höger.

Patientuppgifter

 • Asylsökande :
  Ange "Asylsökande" – notera alltid:
  1. "Asylsökande" om personen är asylsökande
  2. LMA-nummer och giltighetstid (finns på LMA-kortet och asylkvittot)
  3. Födelsedatum med åtta siffror (åååå-mm-dd) eller fullständigt personnummer
 • Person som vistas i Sverige utan tillstånd – notera alltid:
  1. "Utan tillstånd" om det för sig om en person som vistas i Sverige utan tillstånd
  2. Födelsedatum med åtta siffror (åååå-mm-dd) eller fullständigt personnummer


  All förhandsbedömd vård ska slutföras inom ett år från beslutet. I annat fall ska en ny förhandsbedömning göras.

Skicka ansökan med bilagor till Enhet Tandvård. 

uiqt|wBtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{mtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m