Patientavgifter för asylsökande
med flera

 • Barn som inte fyllt 18 år har rätt till kostnadsfri fullständig tandvård. Betalar ingen patientavgift.
 • Personer som fyllt 18 men inte 24 år har rätt till kostnadsfri omedelbar (akut) tandvård och tandvård som inte kan vänta.
  Betalar ingen patientavgift.
 • Personer som fyllt 24 år har rätt till omedelbar (akut) tandvård och tandvård som inte kan vänta.
  Betalar 50 kronor i patientavgift vid varje besök.

 

Avgift för uteblivet besök eller sent återbud

Patienterna ska informeras om avgifter för uteblivet besök eller sent återbud. Information ska ges via den skriftliga kallelsen eller muntlig överenskommelse samt genom anslag vid mottagning och reception.
Vid tidsbeställning bör patienten informeras om att avgift kommer att tas ut enligt nedan.

Avgift ska betalas:

 • När patienten uteblivit från överenskommet besök.
 • När patienten meddelat återbud senare än 24 timmar före besöket.


Belopp och betalningsansvar

1. Underåriga patienter – barn och ungdomar som inte fyllt 18 år
Avgiften på 100 kronor ska betalas av barnets förmyndare – trots att ordinarie patientavgift är 50 kronor.
(Följer av huvudregeln i VGR:s Patientavgiftshandbok " Avgift ska även tas ut med 100 kr för de besök som normalt är avgiftsfria.")

2. Myndiga patienter – två åldersgrupper

 • Personer som fyllt 18 år men inte 24 år
  Avgiften på 100 kronor ska betalas av patienten själv – trots att ordinarie patientavgift är 50 kronor.

(Följer av huvudregeln i VGR:s Patientavgiftshandbok "Avgift ska även tas ut med 100 kr för de besök som normalt är avgiftsfria." samt VGR:s Riktlinjer om tandvård för Unga Vuxna 20-24 år.)

 • Personer som fyllt 24 år
  Avgiften på 50 kronor ska betalas av patienten själv – samma som den ordinarie patientavgiften.

(Följer av huvudregeln i VGR:s Patientavgiftshandbok "... den ordinarie avgift som gäller för det avgiftsbelagda besöket.")


Läs mer om betalningsansvar och vissa undantag i Villkor för avgift vid uteblivet besök och sent återbud under Dokument till höger på den här sidan.

 

Allmänna undantag för att slippa betala

Patient/förmyndare kan i vissa fall slippa betala. Det är chefen på respektive mottagning som kan fatta beslut. Prövningen ska vara restriktiv och utgå från patientens möjlighet att förstå sitt handlande.
Följande undantag gäller:

 • ŸOm kallelsen skett utan överenskommelse mellan vårdgivare och patient.
 • Om patienten tillhör en patientgrupp som vården särskilt behöver värna om. Möjligheten att ta ut avgift vid uteblivet besök kan i stället ges vid nästa besökstillfälle. I enstaka fall kan det också finnas skäl att avskriva kravet.
 • Om det finns godtagbara skäl.
uiqt|wBtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{mtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m