LMA-kort

är en tillfällig handling med foto som visar att innehavaren är asylsökande i Sverige och därmed berättigad till tandvård enligt gällande bestämmelser. Kortet utfärdas av Migrationsverket. 
Exempel på LMA-kort.
(LMA – Lagen om Mottagande av Asylsökande.)

LMA-nummer

eller dossiernummer är ett unikt nummer för varje asylsökande. Numret finns på LMA-kortet eller asylkvittot och består av åtta siffror xx-xxxxxx.

uiqt|wB&pqttm%vq5o}{|in{wvH%vozmoqwv5{mpqttm%vq5o}{|in{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m