Registrering & Sekretess

Registrering och journalföring

När det är rimligt att anta att en patient har flyktingstatus, bör vårdpersonalen på kliniken/mottagningen förklara för patienten att det är viktigt att veta om han/hon är "asylsökande" eller "person utan tillstånd". Registreringen görs för att dokumentera och säkra vården för den unika individen. 

Privata vårdgivare

Person som vistas i Sverige utan tillstånd skrivs in i journalsystemet och hanteras som vid skyddad identitet:

  • Skriv in födelsedatum med åtta siffror (åååå-mm-dd) eller fullständigt personnummer.
  • Sätt X i adressfältet då "personer utan tillstånd" ofta saknar adress.
  • Eventuellt mobilnummer till patient eller kontaktperson.
  • Saknas identitetshandling skrivs patienten in med ett skapat nummer i journalsystemet. Detta finns enbart för den medicinska säkerheten och tas med vid alla besök på kliniken/mottagningen. Patienten ska ha full insikt i sin identitetsbeteckning.

Folktandvården

Använd rutinen för registrering av personer utan tillstånd som finns i T4-handboken.

Sekretess och tystnadsplikt

Det är samma regler för sekretess och integritet som gäller för "asylsökande" och "personer utan tillstånd" som för personer boende i Sverige. Tystnadsplikt gäller även gentemot polisen och kan endast brytas vid misstanke om att en individ begått brott med minimipåföljd ett års fängelse.

Om polisen frågar om en namngiven person befinner sig på kliniken/mottagningen är vårdpersonal enligt lag skyldig att svara på detta. Vid förfrågan via telefon ska motringning ske via den uppringandes växelnummer.

Vårdpersonal får inte svara på om man känner till en viss person eller om personen varit på kliniken/mottagningen eller har en bokat tid längre fram.

Kontakt

uiqt|wBtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{mtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m