Tolk vid tandvårdsbesök

Om det behövs får tolk användas. Vid behandling av asylsökande och personer som vistas i Sverige utan tillstånd oavsett ålder, betalas kostnaden för tolk av Enheten Asyl- och Flyktingfrågor i hälso- och sjukvården.

Ersätting för tolkbesök

Asylsökande:
Uppge alltid den asylsökandes LMA-nummer vid beställning av tolk. Tolkförmedling Väst skickar då fakturan direkt till Enheten Asyl- och flyktingfrågor i hälso- och sjukvården.

Personer som vistas i Sverige utan tillstånd:
Tolkkostnaden betalas först av vårdgivaren. Därefter skickas underlaget från tolkförmedlingen samt fakturan till Enheten Asyl- och flyktingfrågor i hälso- och sjukvården.

uiqt|wBtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{mtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m