För vårdgivare – om barn & tonåringar och Unga Vuxna

Ungdomar i Västra Götaland har fri tandvård till och med 31 december det år de fyller 24 år.

Den fria barntandvården för alla upp till om med 19 år administreras av hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli. Det år patienterna fyller 20 tar vi på Tandvårdsenheten över ansvaret. Anledningen är att patienterna då istället räknas som unga vuxna. Från om med 1 januari det år de fyller 25 omfattas de fullt ut av de regler som gäller vuxentandvården.

  • Barn & tonåringar        3–19 år
  • Unga Vuxna                 20–24 år 

Den här uppdelningen gör att avtal, regler, specifikationer och blanketter med mera ser lite olika ut avseende de två åldersgrupperna. Det år dina patienter fyller 20 år fram till 31 december det år de fyller 24, fortsätter alltså själva tandvården som tidigare. Men det finns några administrativa skillnader att hålla reda på för dig som utför vården – och vårdgivaren måste förstås ha ett vårdavtal som gäller fri tandvård för unga vuxna.


För asylsökanden gäller särskilda regler

Välj Asylsökande – tandvård i menyn till vänster.

 

Avgifter för uteblivet besök och sent återbud

Vårdgivare inom den fria tandvården för barn och unga vuxna har rätt att ta en avgift för överenskomna besök om patienten uteblir eller lämnar återbud senare än 12.00 vardagen före besöket. Vid sjukdom samma dag ska patienten meddela mottagningen inom en timme efter öppningstiden.

Patienten ska ha fått information om avgiften muntligt eller via den skriftliga kallelsen. Det ska även finnas anslag om avgift för uteblivet besök vid mottagning och reception.

Om patienten har valt att tillfälligt avstå den fria tandvården får vårdgivaren ta ut sin aktuella patientavgift.

Patient som har rätt till Särskilt Tandvårdsstöd får aldrig räkna in avgifter för uteblivna besök i underlaget för högkostnadsskydd. Avgiften får alltså inte ligga till grund för frikort – och frikort gäller heller inte som betalning för uteblivet besök.

Läs om betalningsskyldighet och undantag i dokumentet Villkor för avgift vid uteblivet besök & sent återbud under Läs mer till höger på den här sidan.

Allmäntandvård – belopp i kronor enligt FTV:s prislista

Uteblivet besök / Sent återbud                                     200
Uteblivet besök / Sent återbud, lustgas och sedering     700
Uteblivet besök / Sent återbud, narkos                       1 250

Specialisttandvård – utförs enbart av Folktandvården


Ersättning för behandling

Vårdgivare till barn & tonåringar eller till unga vuxna ersätts genom kapitation. Det betyder att du får en på förhand bestämd månatlig ersättning för de patienter som är listade på din klinik – oberoende av den faktiska behandlingen.

Allmänt tandvårdsbidrag – ATB – för Unga Vuxna

Ta ut patientens allmänna tandvårdsbidrag från Försäkringskassan vid första besöket. Om bidraget helt eller delvis redan är förbrukat vid besök hos en tandläkare utan avtal med Västra Götalandsregionen eller utanför Västra Götaland, ska din patient betala dig ett belopp som motsvarar det använda bidraget.  Din resterande ersättning är alltså den kapitation du får via Tandvårdsenheten för dina listade patienter i denna ålderskategori.
För att kunna ta ut ATB måste du rapportera en undersökningsåtgärd och de tandhälsouppgifter som Försäkringskassan begär.

Läs mer om tandvårdsstöd till Unga Vuxna

Unga Vuxna 20-24 år

Vi vill gärna ha ett avtal med dig!

Du som vill kunna ta emot unga vuxna patienter måste ha ett avtal med Västra Götalandsregionen via Tandvårdsenheten.

Det är en enkel sak att ordna – fyll i intresseanmälan som finns i dokumentrutan ovan, och e-posta den till oss. Avtalstexten kan du redan nu läsa i avtalsmallen.

Intresseanmälan angående vårdavtal
Avtalsmall för Unga vuxna

Du som vill behandla barn & tonåringar – ska istället vända dig till Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli för avtal, blanketter och information.

Vårdgivare – definition

Vårdgivare är statlig myndighet, landsting och kommun i fråga om sådan hälso- och sjukvård som myndigheten, landstinget eller kommunen har ansvar för (offentlig vårdgivare) samt annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvård (privat vårdgivare).
Patientdatalagen (2008:255)

Varje vårdgivare kan ha flera kliniker eller mottagningar.

Skyddad identitet

För att inte riskera att röja skyddade personuppgifter inom tandvården för barn och unga finns anpassade blanketter.
Patientblanketterna finns under respektive åldersgrupp på sidan För dig mellan 3 och 24 år i menyn till vänster. 
Blanketten för vårddata och epidemiologi finns under rubriken Barn 2011 – vårddata.

Att byta tandläkare

Patienter kan byta tandvårdsklinik när som helst under året – kontakta hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli för mer information. 


Valblanketter finns i dokumentrutan på patientsidan under rubriken För dig mellan 3 och 24 år i menyn.

uiqt|wBivomtqki5{5pmltivlmzH%vozmoqwv5{mivomtqki5{5pmltivlmzH%vozmoqwv5{muiqt|wB|ivl%vizl{mvpm|mv5zpH%vozmoqwv5{m|ivl%vizl{mvpm|mv5zpH%vozmoqwv5{muiqt|wB|ivl%vizl{mvpm|mv5zpH%vozmoqwv5{m|ivl%vizl{mvpm|mv5zpH%vozmoqwv5{m