För vårdgivare – om barn & tonåringar och Unga Vuxna

Sedan 15 april 2015 ansvarar enhet tandvård (fd Tandvårdsenheten) för de tandvårdsfrågor som tidigare hanterades av HSNK – i fortsättningen kan du som vårdgivare alltid vända dig till oss i alla tandvårdsfrågor.

Enhet tandvård har nu hand om alla avtal med vårdgivarna inom den fria tandvården för barn och tonåringar 3-19 år och unga vuxna 20-24 år. Dock kommer avtalen för de två åldersgrupperna fortsätta att vara separerade, eftersom den första är lagstiftad och den senare är beslutad av Västra Götalandsregionen.

 

Ersättning för behandling

Vårdgivare till barn & tonåringar eller till unga vuxna ersätts genom kapitation. Det betyder att du får en på förhand bestämd månatlig ersättning för de patienter som är listade på din klinik – oberoende av den faktiska behandlingen.

  • Ersättning för tandvård till 3-19 år – listan finns under Dokument på sidan Blanketter & Riktlinjer & Dokument.... i den vita menyn till vänster.Avgifter för uteblivet besök och sent återbud

Vårdgivare för barn och unga vuxna har rätt att ta en avgift för överenskomna besök om patienten uteblir eller lämnar återbud senare än 12.00 vardagen före besöket. Vid sjukdom samma dag ska patienten meddela mottagningen inom en timme efter öppningstiden.

För utskrift av de nedanstående reglerna – se Dokument på sidan Blanketter & Riktlinjer & Dokument... i den vita menyn till vänster.


Patienten ska ha fått information om avgiften
muntligt eller via den skriftliga kallelsen. Det ska även finnas anslag om avgift för uteblivet besök vid mottagning och reception.

Om patienten har valt att tillfälligt avstå den fria tandvården får vårdgivaren ta ut sin aktuella patientavgift.

Patient som har rätt till Särskilt Tandvårdsstöd får aldrig räkna in avgifter för uteblivna besök i underlaget för högkostnadsskydd. Avgiften får alltså inte ligga till grund för frikort – och frikort gäller heller inte som betalning för uteblivet besök.

Läs om betalningsskyldighet och undantag i dokumentet Villkor för avgift vid uteblivet besök & sent återbud under Läs mer till höger på den här sidan.

Allmäntandvård – belopp enligt FTV:s prislista

Uteblivet besök / Sent återbud                                             200:-
Uteblivet besök / Sent återbud, lustgas och sedering     700:-
Uteblivet besök / Sent återbud, narkos                            1 250:-

Specialisttandvård – ska utföras av Folktandvården

Skyddade personuppgifter

För att inte riskera att röja skyddade personuppgifter inom tandvården för barn och unga vuxna finns anpassade blanketter.

Patientblanketterna finns under Blanketter & Riktlinjer... se den vita menyn till vänster.

Blanketter för vårddata och epidemiologi finns under Barn 2011 samt under Blanketter & Riktlinjer..., se den vita menyn till vänster.

Att byta tandläkare

Patienter kan byta tandvårdsklinik när som helst under året. 


  • Alla patientblanketter finns under Blanketter & Riktlinjer..., se den vita menyn till vänster. 


Hänvisa dina patienter till sidan För dig mellan 3 och 24 år, och sedan Alla blanketter...

Vårdgivare – definition

Vårdgivare är statlig myndighet, landsting och kommun i fråga om sådan hälso- och sjukvård som myndigheten, landstinget eller kommunen har ansvar för (offentlig vårdgivare) samt annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvård (privat vårdgivare).
Patientdatalagen (2008:255)

Varje vårdgivare kan ha flera kliniker eller mottagningar.

uiqt|wBtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{mtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m