Om tandvård till barn och ungdomar


Enhet Tandvård har hand om alla avtal med vårdgivarna inom den fria tandvården för barn och tonåringar 3-19 år och unga vuxna 20-24 år. Dock är avtalen för de två åldersgrupperna separerade, eftersom den första är lagstiftad och den senare är beslutad av Västra Götalandsregionen.

Uppdelningen 3-19 och 20-24 fortsätter att gälla tills vidare för vårdgivare, trots att den nationella gränsen för fri tandvård är höjd till 21 år. Det beror på de befintliga riktlinjerna och avtalens utformning i Västra Götaland.

 

Patienten ska debiteras när avtagbar tandställning skadas/förloras

En ansvarsförbindelse ska därför undertecknas av vårdnadshavaren eller den myndige patienten när den ursprungliga avtagbara tandställningen lämnas ut till patienten. Dokumentet ska behållas av kliniken och vårdnadshavaren/patienten ska få en kopia.

Ansvarsförbindelsen
finns under Dokument på sidan Blanketter & Riktlinjer & Dokument.... i den vita menyn till vänster.

  • Debitering vid borttappad/förstörd tandställning som ersätts med ny: Patienten debiteras enligt Folktandvårdens prislista åtgärd VG910 – med halva beloppet på tandtekniska fakturan.
  • Debitering för tandställning som försvunnit eller förstörts flera gånger: Patienten debiteras enligt Folktandvårdens prislista åtgärd VG910 – med hela beloppet på tandtekniska fakturan.Avgifter för uteblivet besök

Vårdgivare inom den fria tandvården 3-24 år har rätt att ta ut en avgift för överenskomna besök om patienten uteblir eller lämnar återbud senare än 12.00 vardagen före besöket. Vid sjukdom samma dag ska patienten meddela mottagningen inom en timme efter öppningstiden.

Pdf för utskrift av reglerna – se Dokument på sidan Blanketter & Riktlinjer & Dokument

  • Patienten ska ha fått information om avgiften muntligt eller via den skriftliga kallelsen. Det ska även finnas anslag om avgift för uteblivet besök vid mottagning och reception. 
  •  Om patienten har valt att tillfälligt avstå den fria barntandvården får vårdgivaren ta ut sin aktuella patientavgift. 
  •  Läs om betalningsskyldighet och undantag i dokumentet Villkor för avgift vid uteblivet besök & sent återbud mm 3-24 år under Läs mer till höger på den här sidan.

Allmäntandvård – belopp i kronor enligt FTV:s prislista 

Uteblivet besök / Sent återbud    200
Uteblivet besök / Sent återbud, lustgas och sedering    700
Uteblivet besök / Sent återbud, narkos 1 250

Specialisttandvård – utförs enbart av Folktandvården

uiqt|wBtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{mtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m