Rapportera vårddata och epidemiologi – och lista unga vuxna patienter

Här kan du dels registrera dina listade unga vuxna patienter som valt din klinik som vårdgivare – och dels rapportera vårddata och epidemiologiska uppgifter för alla patienter mellan tre och 24 år.

Vårddata ska lämnas för alla barn och unga vuxna vid varje undersökning.
Epidemiologi ska endast lämnas för barn och unga vuxna det år de fyller 3, 6, 12, 19, och 21 år.

Du måste ha ett SITHS-kort för att logga in

I INFO-brevet i rutan överst till höger kan du läsa hur du får ett SITHS-kort. Brevet är skrivet med utgångspunkt från eFHB och Fakturaportalen – men du ansöker på samma sätt.
De fyra blanketterna som nämns i INFO-brevet finns under Dokument sidan Nyheter

Firefox fungerar inte vid inloggning med SITHS-kort.

 

Om Unga Vuxna

Vårddata och epidemiologi: Vilka vårddata och epidemiologiska uppgifter du ska rapportera varje månad, anges i Bilagan till Avtal om fri tandvård för Unga Vuxna – se Dokument på sidan Blanketter & Riktlinjer.., se den vita menyn till vänster.  
Kom ihåg att du även ska rapportera de vanliga uppgifterna till Försäkringskassan i samband med undersökningen.

Listning: Det är viktigt att du listar dina nya unga vuxna patienter, eftersom du ersätts genom kapitation, läs mer på sidan Unga Vuxna 20-24 år, se menyn till vänster.

Skyddade personuppgifter

För att inte riskera att röja skyddade personuppgifter inom tandvården för barn och unga vuxna är det viktigt att använda de anpassade blanketterna. Det gäller exempelvis när vårdgivare ska rapportera vårddata och epidemiologi.

Blanketten finns i dokumentrutan till höger. Den fylls i manuellt och skickas till enhet tandvård för manuel registrering.
Alla blanketter för både 3-19 år och unga vuxna finns under Blanketter & Riktlinjer... i den vita menyn till vänster.

Patienter med skyddad identitet syns på fliken Utbetalning med markering *****  samt under fliken:
Klinikens patienter hos privata vårdgivare
Nytillkomna patienter hos Folktandvården

Utbetalning av ersättning går automatiskt gemensamt med övriga listade barn.

uiqt|wBtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{mtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m