Skyddade personuppgifter

För att inte riskera att röja skyddade personuppgifter inom tandvården för barn och unga vuxna är det viktigt att använda de anpassade blanketterna. Det gäller exempelvis när vårdgivare ska rapportera vårddata och epidemiologi.

Blanketten finns i dokumentrutan till höger. Den fylls i manuellt och skickas till enhet tandvård för manuel registrering.
Alla blanketter för både 3-19 år och unga vuxna finns under Blanketter & Riktlinjer... i den vita menyn till vänster.

Patienter med skyddad identitet syns på fliken Utbetalning med markering *****  samt under fliken:
Klinikens patienter hos privata vårdgivare
Nytillkomna patienter hos Folktandvården

Utbetalning av ersättning går automatiskt gemensamt med övriga listade barn.

uiqt|wB&jzq||i5p}utmpiomvH%vozmoqwv5{mjzq||i5p}utmpiomvH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m