Att byta tandläkare

Patienter kan byta tandvårdsklinik när som helst under året. 


  • Alla patientblanketter finns under Blanketter & Riktlinjer..., se den vita menyn till vänster. 


Hänvisa dina patienter till sidan För dig mellan 3 och 24 år, och sedan Alla blanketter...

uiqt|wB&jzq||i5p}utmpiomvH%vozmoqwv5{mjzq||i5p}utmpiomvH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m