Avgifter för uteblivet besök och sent återbud

Vårdgivare för barn och unga vuxna har rätt att ta en avgift för överenskomna besök om patienten uteblir eller lämnar återbud senare än 12.00 vardagen före besöket. Vid sjukdom samma dag ska patienten meddela mottagningen inom en timme efter öppningstiden.

Pdf för utskrift av reglerna – se Dokument på sidan Blanketter & Riktlinjer & Dokument


Patienten ska ha fått information om avgiften
muntligt eller via den skriftliga kallelsen. Det ska även finnas anslag om avgift för uteblivet besök vid mottagning och reception.

Om patienten har valt att tillfälligt avstå den fria tandvården får vårdgivaren ta ut sin aktuella patientavgift.

Patient som har rätt till Särskilt Tandvårdsstöd får aldrig räkna in avgifter för uteblivna besök i underlaget för högkostnadsskydd. Avgiften får alltså inte ligga till grund för frikort – och frikort gäller heller inte som betalning för uteblivet besök.

Läs om betalningsskyldighet och undantag i pdf:en under Dokument på sidan Blanketter & Riktlinjer & Dokument.

Allmäntandvård – belopp enligt FTV:s prislista

Uteblivet besök / Sent återbud                                            200:-
Uteblivet besök / Sent återbud, lustgas och sedering         700:-
Uteblivet besök / Sent återbud, narkos                            1 250:-

Specialisttandvård – ska utföras av Folktandvården

uiqt|wB&uiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m