Traumafonden för Unga Vuxna
inom privattandvården

I den fria tandvården för Unga Vuxna ingår behandling av tandskada vid olycksfall. Villkoren i försäkringsbolagens barnförsäkringar medger inte ersättning för dessa kostnader om tandvården i övrigt är kostnadsfri för åldersgruppen – vilket den ju är i Västra Götaland för de patienter som valt att lista sig.

Privata vårdgivare ersätts med kapitation för sina listade patienter, därför har Traumafonden införts för att kompensera dessa för enstaka höga behandlingskostnader.

Folktandvården har egna regler och rutiner för att fördela och sprida kostnaderna.

 

Åtgärder och ersättningsbelopp

Behandlingar som ersätts från Traumafonden utgår enligt Ersättningslista för Särskilt Tandvårdsstöd i Västra Götaland. Klicka på länken under Läs mer,  senaste version finns i mitten på den webbsida som öppnas.

Vården ska vara utförd och fakturerad senast 31 december det år patienten fyller 24 år.

 

Riktlinjer om fri tandvård till Unga Vuxna – 4.4.6

Klicka på länken under Läs mer,  senaste version finns till höger på den webbsida som öppnas.

  • Vid olycksfallskador ansvarar allmäntandvården för diagnostik, planering, behandling och prognosbedömning av bettet.
  • ŸVid allvarliga skador eller större senkomplikationer bör specialist konsulteras. Specialisttandvård ska därför ske inom Folktandvården i Västra Götaland.

Förhandsbedömning

Enhet tandvård ska förhandsbedöma ansökan före behandlingen. Tandläkaren fyller i Blankett för intyg om käk- och tandskada (se dokumentrutan till höger), skriver ut den och skickar den till enhet tandvård tillsammans med föreslagen terapi, specificerat kostnadsförslag, röntgenbilder och eventuella kliniska bilder.

Fakturering

Fakturering ska göras på den tredelade tandvårdsräkning som skickas med beslutet. Handläggningstiden beräknas vara cirka tre veckor.

uiqt|wBtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{mtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m