För vårdgivare om Unga Vuxna


Enhet Tandvård har hand om alla avtal med vårdgivarna inom den fria tandvården för barn och tonåringar 3-19 år och unga vuxna 20-24 år. Dock är avtalen för de två åldersgrupperna separerade, eftersom den första är lagstiftad och den senare är beslutad av Västra Götalandsregionen.

Uppdelningen 3-19 och 20-24 fortsätter att gälla tills vidare för vårdgivare, trots att den nationella gränsen för fri tandvård är höjd till 21 år. Det beror på de befintliga riktlinjerna och avtalens utformning i Västra Götaland.

 

Ersättning för behandling av Unga Vuxna

Vårdgivare till unga vuxna ersätts genom kapitation, på samma sätt som inom barntandvården. Det betyder att du får en på förhand bestämd månatlig ersättning för de patienter du har listade – oberoende av den faktiska behandlingen. Därtill ska du ta ut patientens allmänna eller särskilda tandvårdsbidrag, ATB och STB, via Försäkringskassan, läs mer längst ner på sidan.

Beloppen per helår 2016 är:

  • Privata vårdgivare       830,19 kronor  
  • Folktandvården           783,20 kronor

De olika beloppen för privata vårdgivare och Folktandvården beror på reglerna om kommunmoms. Syftet är att förutsättningarna ska vara lika för alla vårdgivare.

 

Lista dina unga patienter i Barn 2011

Om dina barnpatienter vill fortsätta att ha din klinik som vårdgivare även det år de fyller 20, behöver du inte lista dem på nytt. Däremot är det viktigt att du listar dina nya unga vuxna patienter, eftersom du ersätts genom kapitation.

Valblanketten ska fyllas i av de unga vuxna patienter som väljer din klinik som ny vårdgivare. Kliniken behåller den ifyllda blanketten. 

På sidan Barn 2011 – vårddata registrerar du de patienter som valt din klinik som ny vårdgivare. Du måste ha vårdavtal och ha patienten listad hos dig för att kunna ta ut patientens allmänna tandvårdsbidrag (atb) från Försäkringskassan.

 

Avgifter för uteblivet besök och sent återbud

Pdf för utskrift av reglerna – se Dokument på sidan Blanketter & Riktlinjer & Dokument

 

Riktlinjer om fri tandvård till Unga Vuxna

Klicka på motsvarande rubrik i menyn till vänster – där finns alltid den aktuella versionen av riktlinjerna.

  • Specialisttandvård till unga vuxna ska utföras av Folktandvården i Västra Götaland. All specialisttandvård du remitterar dina patienter till och som är i enlighet med Riktlinjer om fri tandvård till Unga Vuxna bekostas av Västra Götalandsregionen – specialisttandvård omfattas alltså inte av den ersättning du får genom kapitation. Läs mer om kapitation i faktarutan nedan.
  • Unga vuxna med Särskilt Tandvårdsstöd – se Läs mer till höger.

För asylsökanden med flera gäller särskilda regler
Välj Asylsökande – tandvård i menyn till vänster.

Patientens eget val av vårdgivare

De patienter som vill byta vårdgivare ska fylla i en valblankett – alla instruktioner finns på blanketten. 
Alla blanketter för patienter  finns under Blanketter & Riktlinjer..., se den vita menyn till vänster.

De barnpatienter du redan har listade behöver inte göra någonting, om de vill fortsätta att ha din klinik som vårdgivare även när det år de fyller 20.

ATB och STB via Försäkringskassan

Ta ut patientens allmänna eller särskilda tandvårdsbidrag, ATB och STB från Försäkringskassan vid första besöket. Om bidraget helt eller delvis redan är förbrukat vid besök hos en vårdgivare utan avtal med Västra Götalandsregionen eller utanför Västra Götaland, ska din patient betala kliniken ett belopp som motsvarar det använda bidraget. Resterande ersättning är alltså den kapitation kliniken får via enhet tandvård för sina listade patienter i denna ålderskategori.

För att kunna ta ut ATB måste kliniken rapportera en undersökningsåtgärd och de tandhälsouppgifter som kassan begär.

Särskilt Tandvårdsstöd via enhet tandvård

Unga vuxna patienter ska inte betala patientavgift för vård och behandling som ingår i Särskilt Tandvårdsstöd. Det gäller N-tandvård, F-tandvård och S-tandvård.
Inte heller får det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) tas ut via Försäkringskassan i samband med behandling inom Särskilt Tandvårdsstöd.

Unga Vuxna

Patienter räknas som unga vuxna från 1 januari det år de fyller 20, till 31 december det år de fyller 24.

Fri tandvård

Unga vuxna som är skrivna i Västra Götaland har fri tandvård.
Från om med 1 januari det år de fyller 25 omfattas de fullt ut av de regler som gäller vuxentandvården.

Skyddade personuppgifter

För unga vuxna med skyddade personuppgifter gäller särskilda rutiner. Registreringen görs manuellt av enhet tandvård.

Blanketter & Riktlinjer & Dokument

Alla vårdgivare får teckna avtal

Vi vill gärna ha många fler vårdgivare för unga vuxna patienter. Det är en bra ingång till en lång patientrelation för din klinik, som dessutom kommer att finnas med i våra listor över vilka tandläkare patienterna kan välja bland. 

Du som vill kunna ta emot unga vuxna patienter måste ha ett avtal med Västra Götalandsregionen via enhet tandvård. Det är en enkel sak att ordna – fyll i intresseanmälan och e-posta den till oss.

Intresseanmälan och avtalsmall finns under Blanketter & Riktlinjer..., se den vita menyn till vänster.

Läs gärna INFO-brevet under Dokument.

uiqt|wBtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{mtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m