ATB och STB via Försäkringskassan

Ta ut patientens allmänna eller särskilda tandvårdsbidrag, ATB och STB från Försäkringskassan vid första besöket. Om bidraget helt eller delvis redan är förbrukat vid besök hos en vårdgivare utan avtal med Västra Götalandsregionen eller utanför Västra Götaland, ska din patient betala kliniken ett belopp som motsvarar det använda bidraget. Resterande ersättning är alltså den kapitation kliniken får via enhet tandvård för sina listade patienter i denna ålderskategori.

För att kunna ta ut ATB måste kliniken rapportera en undersökningsåtgärd och de tandhälsouppgifter som kassan begär.

Särskilt Tandvårdsstöd via enhet tandvård

Unga vuxna patienter ska inte betala patientavgift för vård och behandling som ingår i Särskilt Tandvårdsstöd. Det gäller N-tandvård, F-tandvård och S-tandvård.
Inte heller får det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) tas ut via Försäkringskassan i samband med behandling inom Särskilt Tandvårdsstöd.

uiqt|wB&pqttm%vq5o}{|in{wvH%vozmoqwv5{mpqttm%vq5o}{|in{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m