Kontakta oss gärna

Västra Götalandsregionen
Regionens Hus
Enhet Tandvård
405 44 GÖTEBORG

Växel 010-441 00 00

Supportnummer      010-441 27 00

Telefontid från 09.00 till 11.00 alla vardagar

Våra administrativa koordinatorer svarar i telefon under två timmar, och alla mejl besvaras i tur och ordning. Du kan räkna med mejlsvar inom en eller två arbetsdagar.

 Ann-Marie Olhede, enhetschef tandvård
 

Gunnar Henning, tandvårdsstrateg
 
 
Lena Kronvall, regionutvecklare
 
Frågor om intyg för N-tandvård
Kontaktperson för kommuner angående Uppsökande Verksamhet 

Nina Möller, regionutvecklare
  
Övergripande frågor om enhetens IT-system
Uppföljning av barntandvård, tandvård till unga vuxna och Särskilt Tandvårdsstöd

Toni Vasilevski, ekonom
 
Frågor om SITHS-kort samt fakturor och utbetalningar inom Särskilt Tandvårdsstöd

Rut Jansson, administrativ koordinator
 
Frågor om FHB inom Särskilt Tandvårdsstöd

Carina Wall Sjöblom, administrativ koordinator
 
Måndag, torsdag & fredag
Frågor om N- och F-tandvård inom Särskilt Tandvårdsstöd

Negar Sohrabi Jahromi, regionutvecklare – föräldraledig tills vidare
 
Frågor kring avtal med Folktandvården

Jonas Lundgren, utvecklingsledare
 
Frågor om överenskommelser med Folktandvården

Goshan Araz Osman, bedömningskoordinator
 
Frågor om eFHB.

Britt-Marie Lundberg, administrativ koordinator
 
Frågor om avtal med vårdgivare för barn och tonåringar samt unga vuxna

Stefan Svallhage, regionutvecklare
 
Frågor om uppföljning av avtal och överenskommelser

Madeleine Augustsson, ekonom
 
Frågor från Folktandvården om utbetalningar

Pia Sahlberg, ekonomiassistent
 
Frågor om avtal med vårdgivare för barn och ungdom samt unga vuxna


Enhet Tandvård

Sedan 15 april 2015 heter vi Enhet Tandvård. Det gamla namnet kommer dock att hänga i webbadressen tillsvidare – vgregion.se/Tandvardsenheten.


Bedömningstandläkare


Direktnummer 010-441 27 04

 

Eva Ohlsson Sax – tisdagar
 

Lotten Renholm Pihl – tisdagar
 

Madeleine Wertsén – onsdagar
 

Janet Chi Johansson – onsdagar
 

Inger Stenberg – torsdagar
  

Claes Henriksson – måndagar & fredagar
   

Gunnar Henning 
   

 

Kvalitetstandläkare

Granskar fakturerade behandlingar inom N-tandvård.

Lättast är att kontakta oss via mejl.

Eller ring under förmiddagen på tisdagar, torsdagar och fredagar.

Direktnummer 010-441 27 09

 

Håkan Dewill
fredag fm
 

Hans Wrener
tisdag & torsdag fm
 

uiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBivv4uizqm5wtpmlmH%vozmoqwv5{mivv4uizqm5wtpmlmH%vozmoqwv5{muiqt|wBo}vviz5pmvvqvoH%vozmoqwv5{mo}vviz5pmvvqvoH%vozmoqwv5{muiqt|wBtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{mtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wBvqvi5uwttmzH%vozmoqwv5{mvqvi5uwttmzH%vozmoqwv5{muiqt|wB|wvq5%vi{qtm%v{sqH%vozmoqwv5{m|wvq5%vi{qtm%v{sqH%vozmoqwv5{muiqt|wBz}|5riv{{wvH%vozmoqwv5{mz}|5riv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBkizqvi5%witt4{rwjtwuH%vozmoqwv5{mkizqvi5%witt4{rwjtwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBvmoiz5{wpzijq5ripzwuqH%vozmoqwv5{mvmoiz5{wpzijq5ripzwuqH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi{5t}vlozmvH%vozmoqwv5{mrwvi{5t}vlozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBow{piv5izi%zgw{uivH%vozmoqwv5{mow{piv5izi%zgw{uivH%vozmoqwv5{muiqt|wBjzq||4uizqm5t}vljmzoH%vozmoqwv5{mjzq||4uizqm5t}vljmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wB{|mniv5{%vittpiomH%vozmoqwv5{m{|mniv5{%vittpiomH%vozmoqwv5{muiqt|wBuilmtmqvm5i}o}{|{{wvH%vozmoqwv5{muilmtmqvm5i}o}{|{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxqi5{iptjmzoH%vozmoqwv5{mxqi5{iptjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBm%vi5wpt{{wvg{i%xH%vozmoqwv5{mm%vi5wpt{{wvg{i%xH%vozmoqwv5{muiqt|wBtw||mv5xqptH%vozmoqwv5{mtw||mv5xqptH%vozmoqwv5{muiqt|wBuilmtmqvm5%wmz|{mvH%vozmoqwv5{muilmtmqvm5%wmz|{mvH%vozmoqwv5{muiqt|wBrivm|5kpq5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{mrivm|5kpq5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvomz5%w5{|mvjmzoH%vozmoqwv5{mqvomz5%w5{|mvjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBktim{5pmvzqs{{wvH%vozmoqwv5{mktim{5pmvzqs{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBo}vviz5pmvvqvoH%vozmoqwv5{mo}vviz5pmvvqvoH%vozmoqwv5{muiqt|wBpisiv5lm%wqttH%vozmoqwv5{mpisiv5lm%wqttH%vozmoqwv5{muiqt|wBpiv{5%wzmvmzH%vozmoqwv5{mpiv{5%wzmvmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{mtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m