Kontakta oss gärna

Västra Götalandsregionen
Regionens Hus
Enhet Tandvård
405 44 GÖTEBORG

Växel 010-441 00 00

Supportnummer      010-441 27 00

Telefontid från 09.00 till 11.00 alla vardagar

Våra administrativa koordinatorer svarar i telefon under två timmar, och alla mejl besvaras i tur och ordning. Du kan räkna med mejlsvar inom en eller två arbetsdagar.

 Ann-Marie Olhede enhetschef tandvård
 

Gunnar Henning tandvårdsstrateg
 
Övergripande frågor om utveckling av tandvård
 
Lena Kronvall regionutvecklare
 
Teamledare för Särskilt tandvårdsstöd
Samordning inom enheten

Nina Möller regionutvecklare
  
Övergripande frågor om uppföljning av enhetens verksamhet

Goshan Araz Osman administrativ koordinator
 
Teamledare för support till vårdgivare
Frågor om eFHB

Carina Wall Sjöblom administrativ koordinator
        måndag, torsdag & fredag
Kontaktperson för kommuner om uppsökande verksamhet och intyg
Frågor om intyg om N-tandvård och F-tandvård
Support till vårdgivare

Rut Jansson administrativ koordinator
 
Frågor om förhandsbedömning, fakturor och utbetalningar
Tandvård till asylsökande
Service vid behov av manuell hantering
Support till vårdgivare

Stefan Svallhage regionutvecklare
 
Teamledare för avtal och överenskommelser

Britt-Marie Lundberg administrativ koordinator
 
Frågor om avtal och överenskommelser med vårdgivare för barn och ungdomar samt unga vuxna
Support till vårdgivare

Pia Sahlberg ekonomiassistent
 
Frågor om avtal med vårdgivare för barn och ungdomar samt unga vuxna
Frågor om fakturering

Madeleine Augustsson ekonom
 
Frågor från Folktandvården om utbetalningar

Toni Vasilevski ekonom
 
Övergripande frågor om enhetens IT-system
Frågor om SITHS-kort, fakturor och utbetalningar

Negar Sohrabi Jahromi regionutvecklare (föräldraledig)
 

Jonas Lundgren utvecklingsledare
 
Frågor om överenskommelser med Folktandvården

Enhet Tandvård

Sedan 15 april 2015 heter vi Enhet Tandvård. Det gamla namnet kommer dock att hänga i webbadressen tillsvidare – vgregion.se/Tandvardsenheten.


Bedömningstandläkare


Direktnummer 010-441 27 04

 

Eva Ohlsson Sax – tisdagar
 

Lotten Renholm Pihl ��� tisdagar
 

Madeleine Wertsén – onsdagar
 

Janet Chi Johansson – onsdagar
 

Inger Stenberg – torsdagar
  

Claes Henriksson – måndagar & fredagar
   

Gunnar Henning 
   

 

Kvalitetstandläkare

Granskar fakturerade behandlingar inom N-tandvård.

Lättast är att kontakta oss via mejl.

Eller ring under förmiddagen på tisdagar, torsdagar och fredagar.

Direktnummer 010-441 27 09

 

Håkan Dewill
fredag fm
 

Hans Wrener
tisdag & torsdag fm
 

uiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBivv4uizqm5wtpmlmH%vozmoqwv5{mivv4uizqm5wtpmlmH%vozmoqwv5{muiqt|wBo}vviz5pmvvqvoH%vozmoqwv5{mo}vviz5pmvvqvoH%vozmoqwv5{muiqt|wBtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{mtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wBvqvi5uwttmzH%vozmoqwv5{mvqvi5uwttmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBow{piv5izi%zgw{uivH%vozmoqwv5{mow{piv5izi%zgw{uivH%vozmoqwv5{muiqt|wBkizqvi5%witt4{rwjtwuH%vozmoqwv5{mkizqvi5%witt4{rwjtwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBz}|5riv{{wvH%vozmoqwv5{mz}|5riv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{|mniv5{%vittpiomH%vozmoqwv5{m{|mniv5{%vittpiomH%vozmoqwv5{muiqt|wBjzq||4uizqm5t}vljmzoH%vozmoqwv5{mjzq||4uizqm5t}vljmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBxqi5{iptjmzoH%vozmoqwv5{mxqi5{iptjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBuilmtmqvm5i}o}{|{{wvH%vozmoqwv5{muilmtmqvm5i}o}{|{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB|wvq5%vi{qtm%v{sqH%vozmoqwv5{m|wvq5%vi{qtm%v{sqH%vozmoqwv5{muiqt|wBvmoiz5{wpzijq5ripzwuqH%vozmoqwv5{mvmoiz5{wpzijq5ripzwuqH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi{5t}vlozmvH%vozmoqwv5{mrwvi{5t}vlozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBm%vi5wpt{{wvg{i%xH%vozmoqwv5{mm%vi5wpt{{wvg{i%xH%vozmoqwv5{muiqt|wBtw||mv5xqptH%vozmoqwv5{mtw||mv5xqptH%vozmoqwv5{muiqt|wBuilmtmqvm5%wmz|{mvH%vozmoqwv5{muilmtmqvm5%wmz|{mvH%vozmoqwv5{muiqt|wBrivm|5kpq5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{mrivm|5kpq5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvomz5%w5{|mvjmzoH%vozmoqwv5{mqvomz5%w5{|mvjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBktim{5pmvzqs{{wvH%vozmoqwv5{mktim{5pmvzqs{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBo}vviz5pmvvqvoH%vozmoqwv5{mo}vviz5pmvvqvoH%vozmoqwv5{muiqt|wBpisiv5lm%wqttH%vozmoqwv5{mpisiv5lm%wqttH%vozmoqwv5{muiqt|wBpiv{5%wzmvmzH%vozmoqwv5{mpiv{5%wzmvmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{mtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m