Kontakta oss gärna

Västra Götalandsregionen
Regionens Hus
Enhet Tandvård
405 44 GÖTEBORG

Växel 010-441 00 00

Supportnummer      010-441 27 00

Telefontid från 09.00 till 11.00 alla vardagar

Våra administrativa koordinatorer svarar i telefon under två timmar, och alla mejl besvaras i tur och ordning. Du kan räkna med mejlsvar inom en eller två arbetsdagar.

 Ann-Marie Olhede enhetschef tandvård
 

Gunnar Henning tandvårdsstrateg
 
Övergripande frågor om utveckling av tandvård
 
Lena Kronvall regionutvecklare
 
Teamledare för Särskilt tandvårdsstöd
Samordning inom enheten

Nina Möller regionutvecklare
  
Övergripande frågor om uppföljning av enhetens verksamhet

Goshan Araz Osman administrativ koordinator
 
Teamledare för support till vårdgivare
Frågor om eFHB

Carina Wall Sjöblom administrativ koordinator
        måndag, torsdag & fredag
Kontaktperson för kommuner om uppsökande verksamhet och intyg
Frågor om intyg om N-tandvård och F-tandvård
Support till vårdgivare

Rut Jansson administrativ koordinator
 
Frågor om förhandsbedömning, fakturor och utbetalningar
Tandvård till asylsökande
Service vid behov av manuell hantering
Support till vårdgivare

Stefan Svallhage regionutvecklare
 
Teamledare för avtal och överenskommelser

Britt-Marie Lundberg administrativ koordinator
 
Frågor om avtal och överenskommelser med vårdgivare för barn och ungdomar samt unga vuxna
Support till vårdgivare

Pia Sahlberg ekonomiassistent
 
Frågor om avtal med vårdgivare för barn och ungdomar samt unga vuxna
Frågor om fakturering

Madeleine Augustsson ekonom
 
Frågor från Folktandvården om utbetalningar

Toni Vasilevski ekonom
 
Övergripande frågor om enhetens IT-system
Frågor om SITHS-kort, fakturor och utbetalningar

Negar Sohrabi Jahromi regionutvecklare (föräldraledig)
 


Bedömningstandläkare


Direktnummer 010-441 27 04


Claes Henriksson – måndag & fredag
  

Lotten Renholm Pihl – tisdag
 

Janet Chi Johansson – onsdag
 

Eva Ohlsson Sax – tisdag & onsdag
 

Carina Bergqvist – onsdagar
 

Inger Stenberg – torsdag
  

Rosita Roman – torsdag
 

Eva Bankel Johansson – torsdag
 

Gunnar Henning 
   

 

Kvalitetstandläkare

Granskar fakturerade behandlingar inom N-tandvård.

Direktnummer 010-441 27 09

Håkan Dewill – torsdag em
 
Mejla mig ditt ärende och telefonnummer, så kontaktar jag dig.

uiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBivv4uizqm5wtpmlmH%vozmoqwv5{mivv4uizqm5wtpmlmH%vozmoqwv5{muiqt|wBo}vviz5pmvvqvoH%vozmoqwv5{mo}vviz5pmvvqvoH%vozmoqwv5{muiqt|wBtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{mtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wBvqvi5uwttmzH%vozmoqwv5{mvqvi5uwttmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBow{piv5izi%zgw{uivH%vozmoqwv5{mow{piv5izi%zgw{uivH%vozmoqwv5{muiqt|wBkizqvi5%witt4{rwjtwuH%vozmoqwv5{mkizqvi5%witt4{rwjtwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBz}|5riv{{wvH%vozmoqwv5{mz}|5riv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{|mniv5{%vittpiomH%vozmoqwv5{m{|mniv5{%vittpiomH%vozmoqwv5{muiqt|wBjzq||4uizqm5t}vljmzoH%vozmoqwv5{mjzq||4uizqm5t}vljmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBxqi5{iptjmzoH%vozmoqwv5{mxqi5{iptjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBuilmtmqvm5i}o}{|{{wvH%vozmoqwv5{muilmtmqvm5i}o}{|{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB|wvq5%vi{qtm%v{sqH%vozmoqwv5{m|wvq5%vi{qtm%v{sqH%vozmoqwv5{muiqt|wBvmoiz5{wpzijq5ripzwuqH%vozmoqwv5{mvmoiz5{wpzijq5ripzwuqH%vozmoqwv5{muiqt|wBktim{5pmvzqs{{wvH%vozmoqwv5{mktim{5pmvzqs{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtw||mv5xqptH%vozmoqwv5{mtw||mv5xqptH%vozmoqwv5{muiqt|wBrivm|5kpq5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{mrivm|5kpq5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBm%vi5wpt{{wvg{i%xH%vozmoqwv5{mm%vi5wpt{{wvg{i%xH%vozmoqwv5{muiqt|wBkizqvi5i5jmzoy%vq{|H%vozmoqwv5{mkizqvi5i5jmzoy%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBqvomz5%w5{|mvjmzoH%vozmoqwv5{mqvomz5%w5{|mvjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBzw{q|i5zwuivH%vozmoqwv5{mzw{q|i5zwuivH%vozmoqwv5{muiqt|wBm%vi5jivsmt5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{mm%vi5jivsmt5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBo}vviz5pmvvqvoH%vozmoqwv5{mo}vviz5pmvvqvoH%vozmoqwv5{muiqt|wBpisiv5lm%wqttH%vozmoqwv5{mpisiv5lm%wqttH%vozmoqwv5{muiqt|wBtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{mtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m