Hälso- och sjukvårdsnämnder

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden Östra hälso- och sjukvårdsnämnden Västra hälso- och sjukvårdsnämnden Södra hälso- och sjukvårdsnämnden Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämndI Västra Götalandsregionen finns fem hälso- och sjukvårdsnämnder med politiskt utsedda ledamöter. Nämndernas uppgift är att verka för en god hälsa och vård på lika villkor.

Hälso- och sjukvårdsnämnderna har ett befolkningsansvar, vilket bland annat innebär:

  • att klarlägga befolkningens behov av hälso- och sjukvård
  • att göra behovsanalyser och prioriteringar
  • att verka för en förbättring av folkhälsan
  • att ha ett ansvar för att befolkningen får tillgång till primärvård, sjukhusvård, tandvård, folkhälsoinsatser och insatser vid funktionsnedsättning

Utgångspunkten är att det ska vara nära till den vård man ofta behöver och att den vård man behöver mer sällan kan koncentreras till färre platser.

Samverkan och dialog

Nämnderna ska samverka med kommuner, försäkringskassa, arbetsförmedling, frivilligorganisationer och brukarorganisationer. Dessutom har nämnden ett uppdrag är att föra en dialog med dig som invånare.

Som stöd för hälso- och sjukvårdsnämnderna finns en tjänstemannaorganisation. Läs mer om Koncernstab hälso- och sjukvård i högermenyn.

Klicka på kartan för att läsa mer om varje hälso- och sjukvårdsnämnd i Västra Götalandsregionen.

  Norra hälso- och sjukvårsnämnden Östra hälso- och sjukvårdsnämnden Södra hälso- och sjukvårdsnämnden Västra hälso- och sjukvårdsnämnden Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd  

   

Hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg Hälso- och sjukvårdsnämnden Sjuhärad Hälso- och sjukvårdsnämnden Sjuhärad Hälso- och sjukvårdsnämnden norra Bohuslän Hälso- och sjukvårdsnämnden norra Bohuslän Hälso- och sjukvårdsnämnden Dalsland Hälso- och sjukvårdsnämnden Dalsland Hälso- och sjukvårdsnämnden Mittenälvsborg Hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg Hälso- och sjukvårdsnämnden norra Bohuslän Hälso- och sjukvårdsnämnden Trestad Hälso- och sjukvårdsnämnden norra Bohuslän Hälso- och sjukvårdsnämnden Trestad Hälso- och sjukvårdsnämnden Partille, Härryda Mölndal Hälso- och sjukvårdsnämnden Tjörn, Öckerö, Kungälv, Stenungsund, Ale Göteborg Hälso- och sjukvårdsnämnden Mittenälvsborg Hälso- och sjukvårdsnämnden Tjörn, Öckerö, Kungälv, Stenungsund, Ale Hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg Hälso- och sjukvårdsnämnden Sjuhärad Hälso- och sjukvårdsnämnden Dalsland Hälso- och sjukvårdsnämnden norra Bohuslän Hälso- och sjukvårdsnämnden Trestad Hälso- och sjukvårdsnämnden Mittenälvsborg Hälso- och sjukvårdsnämnden nord-östra Göteborg Hälso- och sjukvårdsnämnden Partille, Härryda, Mölndal Hälso- och sjukvårdsnämnden Tjörn, Öckerö, Kungälv, Stenungsund, Ale Hälso- och sjukvårdsnämnden Göteborg, Hisingen Hälso- och sjukvårdsnämnden Göteborg, centrum-väster

Hitta din nämnd

Välj din kommun i rullmenyn för att komma till rätt hälso- och sjukvårdsnämnd eller välj nämnd direkt i listan nedan.

 


uiqt|wBp{vH%vozmoqwv5{mp{vH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m