Bedömningstandläkare


Direktnummer 010-441 27 04


Claes Henriksson – måndag & fredag
  

Lotten Renholm Pihl – tisdag
 

Janet Chi Johansson – onsdag
 

Eva Ohlsson Sax – tisdag & onsdag
 

Carina Bergqvist – onsdagar
 

Inger Stenberg – torsdag
  

Rosita Roman – torsdag
 

Eva Bankel Johansson – torsdag
 

Gunnar Henning 
   

 

Kvalitetstandläkare

Granskar fakturerade behandlingar inom N-tandvård.

Direktnummer 010-441 27 09

Håkan Dewill – torsdag em
 
Mejla mig ditt ärende och telefonnummer, så kontaktar jag dig.

uiqt|wBktim{5pmvzqs{{wvH%vozmoqwv5{mktim{5pmvzqs{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtw||mv5xqptH%vozmoqwv5{mtw||mv5xqptH%vozmoqwv5{muiqt|wBrivm|5kpq5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{mrivm|5kpq5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBm%vi5wpt{{wvg{i%xH%vozmoqwv5{mm%vi5wpt{{wvg{i%xH%vozmoqwv5{muiqt|wBkizqvi5i5jmzoy%vq{|H%vozmoqwv5{mkizqvi5i5jmzoy%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBqvomz5%w5{|mvjmzoH%vozmoqwv5{mqvomz5%w5{|mvjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBzw{q|i5zwuivH%vozmoqwv5{mzw{q|i5zwuivH%vozmoqwv5{muiqt|wBm%vi5jivsmt5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{mm%vi5jivsmt5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBo}vviz5pmvvqvoH%vozmoqwv5{mo}vviz5pmvvqvoH%vozmoqwv5{muiqt|wBpisiv5lm%wqttH%vozmoqwv5{mpisiv5lm%wqttH%vozmoqwv5{muiqt|wB&pqttm%vq5o}{|in{wvH%vozmoqwv5{mpqttm%vq5o}{|in{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m