Bedömningstandläkare


Direktnummer 010-441 27 04

 

Eva Ohlsson Sax – tisdagar
 

Lotten Renholm Pihl – tisdagar
 

Madeleine Wertsén – onsdagar
 

Janet Chi Johansson – onsdagar
 

Inger Stenberg – torsdagar
  

Claes Henriksson – måndagar & fredagar
   

Gunnar Henning 
   

 

Kvalitetstandläkare

Granskar fakturerade behandlingar inom N-tandvård.

Lättast är att kontakta oss via mejl.

Eller ring under förmiddagen på tisdagar, torsdagar och fredagar.

Direktnummer 010-441 27 09

 

Håkan Dewill
fredag fm
 

Hans Wrener
tisdag & torsdag fm
 

uiqt|wBm%vi5wpt{{wvg{i%xH%vozmoqwv5{mm%vi5wpt{{wvg{i%xH%vozmoqwv5{muiqt|wBtw||mv5xqptH%vozmoqwv5{mtw||mv5xqptH%vozmoqwv5{muiqt|wBuilmtmqvm5%wmz|{mvH%vozmoqwv5{muilmtmqvm5%wmz|{mvH%vozmoqwv5{muiqt|wBrivm|5kpq5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{mrivm|5kpq5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvomz5%w5{|mvjmzoH%vozmoqwv5{mqvomz5%w5{|mvjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBktim{5pmvzqs{{wvH%vozmoqwv5{mktim{5pmvzqs{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBo}vviz5pmvvqvoH%vozmoqwv5{mo}vviz5pmvvqvoH%vozmoqwv5{muiqt|wBpisiv5lm%wqttH%vozmoqwv5{mpisiv5lm%wqttH%vozmoqwv5{muiqt|wBpiv{5%wzmvmzH%vozmoqwv5{mpiv{5%wzmvmzH%vozmoqwv5{muiqt|wB&pqttm%vq5o}{|in{wvH%vozmoqwv5{mpqttm%vq5o}{|in{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m