Om du inte är nöjd med din behandling

Tveka inte att prata direkt med din tandläkare, tandhygienist eller tandsköterska – om du inte är nöjd med den tandvård du fått eller med det sätt du har blivit bemött. Tala om vad du tycker är fel och förklara varför. Om ni inte kan komma överens om en lösning, ska du kontakta den som är ansvarig på mottagningen, exempelvis klinikchefen.

Du kan alltid få hjälp och stöd av nedanstående nämnder:

För patienter i Folktandvården 

Patientnämndernas kansli 010-441 20 00
Patientnämnden

För patienter i privattandvården

  • Förtroendenämnden i västra Sverige omfattar Västra Götaland. Kontakta nämnden via Privattandvårdsupplysningen som ger dig en första vägledning, se telefonnumret nedan.
  • Privattandläkarnas Centrala Förtroendenämnd handlägger eventuella överklaganden. Förtroendenämnden

    Privattandvårdsupplysningen                      08-555 446 55

    Kolla gärna om din tandläkare är medlem i Privattandläkarna

    Privattandläkarnavälj Patient

Det här kan de olika nämnderna hjälpa dig med

Som patient kan du alltid kontakta någon av nämnderna ovan när du behöver rådgivning eller vägledning. Deras främsta uppgift är att lyssna på dig, förklara hur tandvården fungerar och vilka rättigheter du har. De kan också fungera som en länk i kontakterna mellan dig och vårdpersonalen om du känner att du behöver stöd. Vid behov hänvisar de dig vidare till rätt instans eller myndighet.

Västra Götalandsregionens patientnämnder är fristående från vården och personalen har tystnadsplikt.

Privattandvårdens nämnder har också tystnadsplikt. I den centrala förtroendenämnden ingår konsumentrepresentanter och den leds av en oberoende och lagfaren jurist. Båda nämnderna inom privattandvården arbetar enligt den överenskommelse med Konsumentverket som finns i rutan Läs mer, överst till höger på den här sidan.

Dina synpunkter kan förbättra vården

Du är alltid välkommen med synpunkter eller förslag när det gäller tandvård. Då medverkar du till att vården blir bättre. De klagomål som tas upp i patientnämndernas ärenden blir ofta början på förbättringar i vårdkvalitet och patientsäkerhet.

Second opinion inom privattandvården

Privattandvårdens förtroendenämnder kan ge både patienter och vårdgivare en andra bedömning – en så kallad second opinion – när det gäller bedömningar och vårdplanering. Dock omfattar den inte en klinisk undersökning, utan är främst en bedömning angående garantier, vårdplanering med mera.

uiqt|wBtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{mtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m