Second opinion inom privattandvården

Privattandvårdens förtroendenämnder kan ge både patienter och vårdgivare en andra bedömning – en så kallad second opinion – när det gäller bedömningar och vårdplanering. Dock omfattar den inte en klinisk undersökning, utan är främst en bedömning angående garantier, vårdplanering med mera.

uiqt|wB&uiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m