Enhet Tandvård 
i Västra Götalandsregionen

Enhet Tandvård är en sammanhållande enhet för övergripande tandvårdsfrågor i Västra Götaland och ansvarar för strategi och långsiktiga frågor. Vi administrerar även Särskilt Tandvårdsstöd för personer i vissa utsatta grupper som behöver tandvård till samma kostnad som för övrig hälso- och sjukvård. 

Sedan april 2015 ansvarar vi även för de frågor som tidigare hanterades av HSNK – det gör att vårdgivarna alltid kan vända sig till oss i alla tandvårdsfrågor. Enhet Tandvård har nu hand om alla avtal med vårdgivarna inom den fria tandvården för barn och tonåringar 3-19 år och unga vuxna 20-24 år, samt avtalen som rör den uppsökande verksamheten.

Läs mer om utveckling och planering

uiqt|wB&uiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m