Det Särskilda Tandvårdsstödet i Västra Götaland

Från 1 september gäller nya versioner av Regler & Ersättningslista för Särskilt Tandvårdsstöd – de finns på sidan Regler och Ersättningslista Ändringarna är angivna i dokumenten. Även webbplatsen kommer inom kort att uppdateras.

Du som har ett bestående behov av omfattande vård och omsorg, eller ett beslut enligt LSS eller lider av vissa sjukdomar kan ha rätt till Särskilt Tandvårdsstöd. Det innebär att du får tandvård för samma kostnad som för övrig sjukvård – med samma rätt till frikort efter 1100 kronor i betalade patientavgifter.

De fyra delarna i Särskilt Tandvårdsstöd är:

  • Uppsökande verksamhet med Munhälsobedömning
  • N-tandvård – nödvändig tandvård
  • F-tandvård – vid vissa sjukdomar eller Funktionsnedsättning
  • S-tandvård – som led i Sjukdomsbehandling under begränsad tid

Du ska vara folkbokförd i Västra Götaland. Det innebär att asylsökande med flera inte omfattas.

Det är alltid dokumenten som gäller

Om uppgifterna på den här webbplatsen skiljer sig från vad som anges i dokumenten Regler om Särskilt Tandvårdsstöd i Västra Götaland samt Tandvårdsenhetens Ersättningslista för Särskilt Tandvårdsstöd – är det alltid dokumenten som gäller.
Regler och Ersättningslista

Individuellt tandvårdsstöd jämfört med allmänna stöd och bidrag

Tandvårdsenheten administrerar Särskilt Tandvårdsstöd i Västra Götaland. Det är ett individuellt behovsprövat stöd där patienten betalar lika mycket för sin tandvård som för övrig hälso- och sjukvård.

Försäkringskassan administrerar allmänna bidrag och stöd som ger vissa belopp per hel- eller halvår samt högkostnadsskydd i procent av vårdkostnaden.

  • Allmänt tandvårdsbidrag (ATB)
  • Högkostnadsskydd
  • Särskilt tandvårdsbidrag (STB) till personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättning

Läs mer om det statliga tandvårdsstödet

Patientavgift

Du betalar din patientavgift vid varje besök.

Ta alltid med ditt frikort som gäller inom hälso- och sjukvården efter 1100 kronor i betalade patientavgifter under 12 månader.

Akuttandvård – Jourkliniker

Vardagar 17.00 – 07.00 samt lördagar, söndagar och helgdagar hela dygnet fram till 07.00 följande vardag.

Folktandvården

Akuttandvården Göteborg
Uddevalla sjukhus – helgjour
Skaraborg – helgjour
Borås Folktandvården Centrum – helgjour

Privattandvården

Privattandvårdens jourkliniker får patienten söka själv via sin vårdgivare.

 

 

uiqt|wB&jzq||i5p}utmpiomvH%vozmoqwv5{mjzq||i5p}utmpiomvH%vozmoqwv5{muiqt|wB|ivl%vizl{mvpm|mv5zpH%vozmoqwv5{m|ivl%vizl{mvpm|mv5zpH%vozmoqwv5{muiqt|wB|ivl%vizl{mvpm|mv5zpH%vozmoqwv5{m|ivl%vizl{mvpm|mv5zpH%vozmoqwv5{m