Det Särskilda Tandvårdsstödet i Västra Götaland

Du som har ett bestående behov av omfattande vård och omsorg, eller ett beslut enligt LSS eller lider av vissa sjukdomar kan ha rätt till Särskilt Tandvårdsstöd.
Det innebär att du betalar samma patientavgifter som i hälso- och sjukvården – och får samma högkostnadsskydd och frikort. När du har betalat sammanlagt 1 100 kronor är både tandvården och sjukvården fri så länge ditt frikort gäller.

De fyra delarna i Särskilt Tandvårdsstöd är:

  • Uppsökande verksamhet med kostnadsfri Munhälsobedömning
  • N-tandvård – Nödvändig tandvård
  • F-tandvård – vid vissa sjukdomar eller Funktionsnedsättning
  • S-tandvård – som led i Sjukdomsbehandling under begränsad tid

Du ska vara folkbokförd i Västra Götaland – därmed omfattas inte bland andra asylsökande.

Det är alltid dokumenten som gäller

Om uppgifterna på den här webbplatsen skiljer sig från vad som anges i dokumenten Regler om Särskilt Tandvårdsstöd i Västra Götaland samt Tandvårdsenhetens Ersättningslista för Särskilt Tandvårdsstöd – är det alltid dokumenten som gäller.
Regler och Ersättningslista

Individuellt tandvårdsstöd jämfört med allmänna stöd och bidrag

Enhet tandvård administrerar Särskilt Tandvårdsstöd i Västra Götaland. Det är ett individuellt behovsprövat stöd där patienten betalar lika mycket för sin tandvård som för övrig hälso- och sjukvård.

Försäkringskassan administrerar allmänna bidrag och stöd som ger vissa belopp per hel- eller halvår samt högkostnadsskydd i procent av vårdkostnaden.

  • Allmänt tandvårdsbidrag (ATB)
  • Högkostnadsskydd
  • Särskilt tandvårdsbidrag (STB) till personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättning

Läs mer om det statliga tandvårdsstödet

Patientavgift

Du betalar din patientavgift vid varje besök.

Ta alltid med ditt frikort som gäller inom hälso- och sjukvården efter 1100 kronor i betalade patientavgifter under 12 månader.

Akuttandvård – Jourkliniker

Vardagar 17.00 – 07.00 samt lördagar, söndagar och helgdagar hela dygnet fram till 07.00 följande vardag.

Folktandvården

Akuttandvården Göteborg
Uddevalla sjukhus – helgjour
Skaraborg – helgjour
Borås Folktandvården Centrum – helgjour

Privattandvården

Privattandvårdens jourkliniker får patienten söka själv via sin vårdgivare.

 

 

uiqt|wBtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{mtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wB|ivl%vizl{mvpm|mv5zpH%vozmoqwv5{m|ivl%vizl{mvpm|mv5zpH%vozmoqwv5{muiqt|wB|ivl%vizl{mvpm|mv5zpH%vozmoqwv5{m|ivl%vizl{mvpm|mv5zpH%vozmoqwv5{m