Särskilt tandvårdsstöd
i Västra Götaland


Webbsidorna om Särskilt tandvårdsstöd är ännu inte uppdaterade enligt ändringarna för 2017 Vårdgivare bör därför istället använda de nya dokumenten.

 

Patienten betalar för sin tandvård enligt det nationella högkostnadsskyddet för öppna hälso- och sjukvården med samma rätt till frikort efter 1100 kronor i betalade patientavgifter


De fyra delarna i Särskilt tandvårdsstöd är:

  • Uppsökande verksamhet med kostnadsfri munhälsobedömning
  • N-tandvård – nödvändig tandvård för personer med ett bestående och stort omsorgsbehov
  • F-tandvård – vid vissa långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättning
  • S-tandvård – som led i sjukdomsbehandlig under begränsad tid

Gäller folkbokförda i Västra Götaland – därmed omfattas inte bland andra asylsökande.
Patienten kan själv välja tandläkare vid N-tandvård och F-tandvård.

Det är alltid dokumenten som gäller

Om uppgifterna på den här webbplatsen skiljer sig från vad som anges i dokumenten Regler för Särskilt tandvårdsstöd i Västra Götaland samt Ersättningslista för Särskilt Tandvårdsstöd – är det alltid dokumenten som gäller.
Regler och Ersättningslista

Ett individuellt tandvårdsstöd – kontra allmänna stöd och bidrag

Särskilt Tandvårdsstöd administreras av landsting och regioner. Det är ett individuellt och behovsprövat stöd där patienten betalar lika mycket för sin tandvård som för övrig hälso- och sjukvård.

Försäkringskassan administrerar allmänna bidrag och stöd som ger olika fasta belopp eller procentsatser av tandvårdskostnad per år till individer inom vissa åldersgrupper eller liknande.

  • Allmänt tandvårdsbidrag (ATB)
  • Högkostnadsskydd
  • Särskilt tandvårdsbidrag (STB) till personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättning

Läs mer om det statliga tandvårdsstödet

ATB och STB kan inte kombineras med Särskilt Tandvårdsstöd

Allmänt och särskilt tandvårdsbidrag via Försäkringskassan (se ovan) ska aldrig tas ut i samband med behandling inom Särskilt Tandvårdsstöd. De två tandvårdsstöden kan alltså inte kombineras.

Vårdgivaren ersätts för behandling inom Särskilt Tandvårdsstöd genom patientavgiften och resterande belopp via Fakturaportalen.
För behandling av unga vuxna ska hela kostnaden faktureras via Fakturaportalen, eftersom unga vuxna inte ska betala patientavgift.

Patientavgift

Patientavgift ska betalas vid varje besök - gäller dock inte unga vuxna och de som fyllt 85 år, samt personer som har hälso- och sjukvårdens frikort.

Högkostnadsskydd och frikort

Akuttandvård – Jourkliniker

Vardagar 17.00 – 07.00 samt lördagar, söndagar och helgdagar hela dygnet fram till 07.00 följande vardag.

Folktandvården

Akuttandvården Göteborg
Uddevalla sjukhus – helgjour
Skaraborg – helgjour
Borås Folktandvården Centrum – helgjour

Privattandvården

Privattandvårdens jourkliniker får patienten söka själv via sin vårdgivare.

 

 

uiqt|wBtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{mtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m