Särskilt tandvårdsstöd
i Västra Götaland


Webbsidorna om Särskilt tandvårdsstöd är ännu inte uppdaterade enligt ändringarna för 2017 Vårdgivare bör därför istället använda de nya dokumenten.


Du som har ett bestående behov av omfattande vård och omsorg, eller ett beslut enligt LSS eller lider av vissa sjukdomar kan ha rätt till Särskilt Tandvårdsstöd.
Det innebär att du betalar samma patientavgifter som i hälso- och sjukvården – och får samma högkostnadsskydd och frikort. När du har betalat sammanlagt 1 100 kronor är både tandvården och sjukvården fri så länge ditt frikort gäller.

De fyra delarna i Särskilt tandvårdsstöd är:

  • Uppsökande verksamhet med kostnadsfri munhälsobedömning
  • N-tandvård – nödvändig tandvård
  • F-tandvård – vid vissa sjukdomar eller funktionsnedsättning
  • S-tandvård – som led i sjukdomsbehandlig under begränsad tid

Du ska vara folkbokförd i Västra Götaland – därmed omfattas inte bland andra asylsökande.

Det är alltid dokumenten som gäller

Om uppgifterna på den här webbplatsen skiljer sig från vad som anges i dokumenten Regler om Särskilt Tandvårdsstöd i Västra Götaland samt Ersättningslista för Särskilt Tandvårdsstöd – är det alltid dokumenten som gäller.
Regler och Ersättningslista

Ett individuellt tandvårdsstöd – kontra allmänna stöd och bidrag

Särskilt Tandvårdsstöd administreras av landsting och regioner. Det är ett individuellt och behovsprövat stöd där patienten betalar lika mycket för sin tandvård som för övrig hälso- och sjukvård.

Försäkringskassan administrerar allmänna bidrag och stöd som ger olika fasta belopp eller procentsatser av tandvårdskostnad per år till individer inom vissa åldersgrupper eller liknande.

  • Allmänt tandvårdsbidrag (ATB)
  • Högkostnadsskydd
  • Särskilt tandvårdsbidrag (STB) till personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättning

Läs mer om det statliga tandvårdsstödet

ATB och STB kan inte kombineras med Särskilt Tandvårdsstöd

Allmänt och särskilt tandvårdsbidrag via Försäkringskassan (se ovan) ska aldrig tas ut i samband med behandling inom Särskilt Tandvårdsstöd. De två tandvårdsstöden kan alltså inte kombineras.

Vårdgivaren ersätts för behandling inom Särskilt Tandvårdsstöd genom patientavgiften och resterande belopp via Fakturaportalen.
För behandling av unga vuxna ska hela kostnaden faktureras via Fakturaportalen, eftersom unga vuxna inte ska betala patientavgift.

Patientavgift

Du betalar patientavgift vid varje besök - gäller dock inte unga vuxna och personer som fyllt 85 år.
(85+ gäller från 2017)

Ta alltid med ditt frikort som gäller inom hälso- och sjukvården efter 1100 kronor i betalade patientavgifter under 12 månader.

Akuttandvård – Jourkliniker

Vardagar 17.00 – 07.00 samt lördagar, söndagar och helgdagar hela dygnet fram till 07.00 följande vardag.

Folktandvården

Akuttandvården Göteborg
Uddevalla sjukhus – helgjour
Skaraborg – helgjour
Borås Folktandvården Centrum – helgjour

Privattandvården

Privattandvårdens jourkliniker får patienten söka själv via sin vårdgivare.

 

 

uiqt|wBtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{mtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m