Gratis munhälsobedömning i bostaden

Personer som har intyg om N-tandvård ska varje år erbjudas en munhälsobedömning utan kostnad.

Det är en enklare kontroll av munhåla, tänder och tandersättningar – och den utförs av en legitimerad tandhygienist. Tyngdpunkten ligger i att ge individuella råd om personens munhälsa till anhöriga eller vårdpersonal. Vid denna kontroll ska alltid ansvarig i vårdpersonalen finnas med.

 • Enhet Tandvård ansvarar för den uppsökande verksamheten och för intyg om N-tandvård.
 • Intygsutfärdare kan vara kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska, biståndsbedömare, sjuksköterskor, LSS-handläggare med flera.


Utbildning i allmän munhälsovård

En annan viktig del i den uppsökande verksamheten är vårdgivarnas årliga och kostnadsfria utbildning för kommunens vårdpersonal om allmän munhälsovård. Utbildningen kan även ges för anhöriggrupper. Den handlar bland annat om vilka sjukdomar som kan få allvarliga konsekvenser vid dålig munhygien, vad personalen behöver vara uppmärksam på och betydlesen av god munhygien för allmäntillståndet hos personer med stort omsorgsbehov. Utbildningen kan varieras med olika teman och anpassas till olika personalgrupper.

Intyg om N-tandvård samt Munhälsobedömning ges till personer som:

 • Bor i särskilt boende (äldreboende, servicehus och gruppbostäder) med tillsyn större delen av dygnet och där förbättringsutsikten bedöms vara liten. Här avses personer som kommunen har ett
  hälso- och sjukvårdsansvar för enligt Hälso- & Sjukvårdslagen.
  OBS! Det är personens behov av omvårdnad som avgör rätten till Särskilt tandvårdsstöd. 
 • Bor i eget boende med mycket hög grad av service och omsorg under dygnet och som vårdas av hemtjänst eller hemsjukvård. Här avses personer med små förbättringsutsikter – därför berörs inte de med enbart behov av dagliga injektioner eller omläggningar, inte heller de med tillfälligt behov av sjukvård eller sjukhusvistelse.
  OBS! Det är personens behov av omvårdnad som avgör rätten till Särskilt tandvårdsstöd. 
 • Har beslut om insatser enligt LSS – Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
 • Har assistansersättning från Försäkringskassan eller får stöd och hjälp av anhörig med anledning av begåvningshandikapp, psykiskt eller fysiskt funktionshinder eller svår kronisk sjukdom. Här avses även personer med begränsad verklighetsuppfattning på grund av långvarigt och allvarligt psykiskt funktionshinder såsom vid psykossjukdom.
  OBS! Det är personens behov av omvårdnad som avgör rätten till Särskilt tandvårdsstöd.

 

Intyg om N-tandvård

Personer som har omfattande hjälp från kommunen och inte redan har ett intyg om N-tandvård, ska vända sig till en intygsutfärdare. Det kan vara din biståndsbedömare, sjuksköterska, LSS-handläggare med flera.

Personer som vårdas av anhöriga i hemmet eller har assistansersättning från Försäkringskassan och därför inte har någon kontaktperson i sin kommun, ska fylla i en ansökan och skicka den till Enhet Tandvård. Läkarintyg angående sjukdom, medicinering och funktionsnivå ska bifogas. Blanketter för ansökan och läkarintyg finns på sidan Blanketter – Tandvårdsstödet i menyn till vänster.

Intyget kan tidsbegränsas om förbättringsutsikten inte kan bedömas.

Säg till när det inte fungerar

Du som arbetar med uppsökande verksamhet – som anställd av vårdgivare i tandvården eller av kommunen – ska anmäla om samarbetet inte fungerar som det är tänkt. Tillsammans kan vi höja kvaliteten i verksamheten.

Läs mer under Samverkansavvikelser i menyn till vänster.

När och hur får man intyg?

Det är kommunens intygsutfärdare som ska ge intyg om N-tandvård till alla som är berättigade. Det ska göras redan från och med 1 januari det år personen fyller 20 år.

Vårdgivare – definition

Offentlig vårdgivare är Folktandvården.
Privat vårdgivare är ett företag eller en enskild näringsidkare som ger tandvård.

Varje vårdgivare kan ha flera kliniker eller mottagningar.

uiqt|wBtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{mtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m