Tillsammans kan vi göra den Uppsökande Verksamheten bättre

Du som arbetar med den uppsökande verksamheten – som anställd av vårdgivare inom tandvård eller av kommunen – ska anmäla om samarbetet inte fungerar som det är tänkt. Det är bara att fylla i rapporten som finns under respektive länk nedan. Händelsen utreds och åtgärder vidtas för att övervinna problemet och höja kvaliteten i verksamheten.

Samverkansavvikelse – Personal inom kommun/stadsdel

Samverkansavvikelse – Tandvårdspersonal

Anmäl avvikelse om leverantören

 • inte utfört munhälsobedömning
 • upprepade gånger ställt in munhälsobedömningar med kort varsel
 • inte utfört utbildningar i allmän munhälsovård
 • upprepade gånger ställt in planerad utbildning i allmän munhälsovård med kort varsel
 • inte utfört akuttandvård trots att behov finns
 • inte utfört N-tandvård trots att behov finns och personen saknar egen tandläkare eller tandhygienist

Kommunens personal ska

 • identifiera berättigade personer
 • informera om uppsökande verksamhet och erbjuda munhälsobedömning
 • vara kontaktlänk – boka tider, se till att personerna kommer iväg till tandvården, vid behov följa med
 • delta i utbildning i allmän munhälsovård
 • ta emot de individuella instruktionerna om den fortsatta munvården
 • ge munvård utifrån instruktioner
 • anmäla avvikelse om samarbetet inte fungerar som det är tänkt

Vårdgivare – definition

Vårdgivare är statlig myndighet, landsting och kommun i fråga om sådan hälso- och sjukvård  som myndigheten, landstinget eller kommunen har ansvar för (offentlig vårdgivare) samt annan  juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvård (privat vårdgivare).
Patientdatalagen (2008:255)

Varje vårdgivare kan ha flera kliniker eller mottagningar.

uiqt|wBtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{mtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m