Anmäl avvikelse om leverantören

  • inte utfört munhälsobedömning
  • upprepade gånger ställt in munhälsobedömningar med kort varsel
  • inte utfört utbildningar i allmän munhälsovård
  • upprepade gånger ställt in planerad utbildning i allmän munhälsovård med kort varsel
  • inte utfört akuttandvård trots att behov finns
  • inte utfört N-tandvård trots att behov finns och personen saknar egen tandläkare eller tandhygienist
uiqt|wB&uiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m