1 mars 2015 slopades plastkorten

Patientens rätt till vård och behandling fortsätter ändå som vanligt – men från 1 mars 2015 ska intygets giltighetstid kontrolleras vid varje besök. Om patienten inte har en giltig ID-handling, måste den som följer med intyga vem patienten är.

Informationsbrev: De intygsberättigade personerna får även i fortsättningen ett brev från enhet tandvård om allt de behöver veta inför det första tandläkarbesöket och vad N-tandvård och munhälsobedömning samt F-tandvård innebär. I brevet står intygsnumret, beslutsdatum och giltighetstiden. Och att giltigheten alltid kontrolleras – om patienten saknar giltig ID-handling måste den om följer med intyga vem patienten är. De ombeds dessutom att tala om för sin tandläkare att de har ett intyg.

Från 1 mars 2015 kommer det alltså att finnas berättigade personer både med och utan intygskort.

Intygen kontrolleras via eFHB eller Fakturaportalen

Vårdgivare ska inför varje besök kontrollera att det uppvisade intyget är giltigt. Anledningen är att ett intyg kan dras in om det getts på felaktiga grunder eller om patientens situation har ändrats, exempelvis sjukdomsbilden eller bostadsorten.

Enhet tandvård ska kontaktas via mejl eller telefon :

  • Om patienten har skyddad identitet
  • Om vårdgivaren finns utanför Västra Götaland och behandlar en patient från Västra Götaland

Giltighetstiden

  • ŸIntyg om N-tandvård kan tidsbegränsas om förbättringsutsikten inte kan bedömas.
  • ŸIntyg om F-tandvård gäller i fyra år, dock för F2-F4 och F8 gäller de tills vidare och behöver inte förnyas.

Vid förnyelse av tidsbegränsade intyg ska en ny ansökan göras

uiqt|wBtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{mtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m