Giltighetstiden

  • ŸIntyg om N-tandvård kan tidsbegränsas om förbättringsutsikten inte kan bedömas.
  • ŸIntyg om F-tandvård gäller i fyra år, dock för F2-F4 och F8 gäller de tills vidare och behöver inte förnyas.

Vid förnyelse av tidsbegränsade intyg ska en ny ansökan göras

uiqt|wB&uiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m