Intygen ska kontrolleras via eFHB eller Fakturaportalen

Vårdgivare ska inför varje besök kontrollera att det uppvisade intyget är giltigt. Anledningen är att ett intyg kan dras in om det getts på felaktiga grunder eller om patientens situation har ändrats, exempelvis sjukdomsbilden eller bostadsorten.

Enhet Tandvård ska kontaktas via mejl eller telefon :

  • Om patienten har skyddad identitet
  • Om vårdgivaren finns utanför Västra Götaland och behandlar en patient från Västra Götaland
uiqt|wB&uiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m