Akuttandvård vid särskilda jourkliniker

Vardagar 17.00 – 07.00 samt lördagar, söndagar och helgdagar hela dygnet fram till 07.00 följande vardag gäller 50 procent prispåslag för akuttandvård vid särskilda jourkliniker inom privattandvården och inom Folktandvården i Västra Götaland.

 

Åtgärdskoder som får användas vid akuttandvård:

Kommentarer och belopp anges i Tandvårdsenhetens Ersättningslista för Särskilt Tandvårdsstöd. 

103a:
103L1a:
107a:
121a:
122a:
301a:
302a:
303a:
401L Oa:
401a
401L 1a
402a:
403a:
403L 1a
521L0a:
521a:
                                                     

Jourklinikerna

Folktandvården

Akuttandvården Göteborg

Uddevalla sjukhus – helgjour

Skaraborg – helgjour

Borås; Folktandvården Centrum Borås – helgjour

 

Privattandvården

Privattandvårdens jourkliniker får patienten söka själv via sin vårdgivare.

uiqt|wBtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{mtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m