Kontrollera alltid intygen!

Logga in i Fakturaportalen via menyn till vänster och klicka på Registrera räkning och fyll i patientens personnummer. Om patienten har giltigt intyg anges bland annat giltighetstiden, i annat fall antas att patienten tillhör S-tandvård.

Eller kontakta enhet tandvård via mejl eller telefon

  • Om patienten har skyddad identitet 
  • Om vårdgivaren finns utanför Västra Götaland och behandlar en patient från Västra Götaland
uiqt|wB&uiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m