F10 Stroke – symtom som kvarstår efter sex månader

 

Webbsidorna om Särskilt tandvårdsstöd är ännu inte uppdaterade enligt ändringarna för 2017 - vårdgivare bör därför istället använda de nya dokumenten

 

Symtom som kan leda till funktionsnedsättning

 • Hjärninfarktens eller hjärnblödningens utbredning bestäms av lokaliseringen i hjärnans kärlsystem
 • En högersidig skada leder till vänstersidig svaghet och/eller känselbortfall i arm, hand, ansikte och bål samt ofta även till störd kropps- och rumsuppfattning
 • Neglect – patienten är omedveten om den sjuka sidan samt har dålig sjukdomsinsikt
 • Synfältsbortfall (hemianopsi)
 • En vänstersidig skada leder förutom till högersidig svaghet även ofta till språkliga störningar som afasi. Det kan även vara svårt att korrekt förstå talat eller skrivet språk och därmed att förstå instruktioner
 • Upprepad stroke ger ofta talstörningar, försämrad oral motorik och sväljningssvårigheter
 • Depressioner


Orsak till det ökade tandvårdsbehovet

Det är vanligt med både ansiktsförlamning och förlamning i svalget med nedsatt oral motorik. Det gör det svårt att tugga och svälja samt att känna om mat eller mediciner är kvar i munnen. Läkemedel kan orsaka frätskador. Ofta är salivsekretionen nedsatt, vilket gör munslemhinnorna torra och sköra. Detta ökar risken för infektion. Patienten har stora svårigheter att sköta sin munhygien och kan även ha svårighet att förstå instruktioner. Depression kan leda till att patienten inte förmår sköta munhygienen. Sammantaget leder det till en ökad kariesrisk.

 

Funktioner som ska bedömas och framgå av läkarintyget

- Perceptuella funktioner
- Förmågan att svälja
- Pares i ansikte eller tunga
- Kraft i armmuskler Att tillämpa kunskapKraft i armmuskler
Kognitiva funktioner som att
- Tillämpa kunskap
- utföra en enstaka uppgift självständigt
- klara daglig rutin

 

Att tänka på före behandling

 • Allmäntandvård som beräknas överstiga 12 000 kronor per kalenderår ska förhandsbedömas.
 • Specialisttandvård som beräknas överstiga 20 000 kronor per kalenderår ska förhandsbedömas.
 • Förhandsbedömning: Behandlingar som beräknas överstiga 12 000 kronor per kalenderår ska alltid förhandsbedömas. Läs mer i kapitlet Förhandsbedömning.
 • Tandvårdsstödet omfattar: En undersökning per år samt förebyggande och regelbunden tandvård hos valfri tandläkare. Godkända åtgärdskoder för F-tandvård markeras särskilt i Tandvårdsenhetens Ersättningslista för Särskilt tandvårdsstöd.
 • Giltighetstid – F10 gäller i fyra år från utfärdandet.
 • Omfattas inte: Protetiska åtgärder med tandstödd eller implantatstödd protetik.
 • Patientavgift betalas vid varje besök. Gäller inte unga vuxna.

Diagnoser

F1 Svår psykisk funktionsnedsättning
F2 Parkinsons sjukdom
F3 MS – Multipel Skleros
F4 CP – Cerebral Pares
F5 RA – Reumatoid Artrit
F6 SLE – Systemisk Lupus Erythematosus
F7 Sklerodermi
F8 ALS – Amyotrofisk Lateral Skleros
F9 Orofacial funktionsnedsättning
F10 Stroke – symtom som kvarstår efter sex månader
F11 Sällsynta diagnoser med orala symtom

uiqt|wBtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{mtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m