F11 Sällsynta diagnoser med eller utan orala symtom

Webbsidorna om Särskilt tandvårdsstöd är ännu inte uppdaterade enligt ändringarna för 2017 - vårdgivare bör därför istället använda de nya dokumenten

 

 

För att betecknas som en ovanlig diagnos ska sjukdomen enligt de svenska kriterierna finnas hos högst 100 personer per miljon invånare och leda till omfattande funktionsnedsättning.

Socialstyrelsens kunskapsdatabas ovanliga diagnoser  – ger en vägledning.

Orofaciala symtom kan vara svårigheter att tala, äta och svälja eller nedsatt salivkontroll.

Sällsynta diagnoser delas upp i två kategorier

  • Med orofaciala symtom: För F-tandvård krävs ingen funktionsnedsättning enligt ICF-klassifikation.

  • Utan orofaciala symtom: För F-tandvård måste patienten ha en svår till fullständig funktionsnedsättning som antingen leder till stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå behandling inom tandvården.

Orsak till det ökade tandvårdsbehovet

Funktionsnedsättning i munhålan kan ge ökad risk för karies, svårigheter att tugga, svälja och tala. Salivens mängd och egenskaper kan påverkas av mediciner, kost och sjukdom. Nedsatt salivproduktion försämrar bland annat förmågan att transportera bort matrester. Patienten har stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå tandbehandling.

 

Funktioner som ska bedömas och framgå av läkarintyget

- Vid sällsynt diagnos utan orofaciala symtom ska bara intygas att patienten har stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling.
- Vid sällsynt diagnos med orofaciala symtom ska intyget kortfattat beskriva symtomen.

 

Att tänka på före behandling

  • Allmäntandvård som beräknas överstiga 12 000 kronor per kalenderår ska förhandsbedömas.
  • Specialisttandvård som beräknas överstiga 20 000 kronor per kalenderår ska förhandsbedömas.
  • Förhandsbedömning: Behandlingar som beräknas överstiga 12 000 kronor per kalenderår ska alltid förhandsbedömas. Läs mer i kapitlet Förhandsbedömning.
  • Tandvårdsstödet omfattar: En undersökning per år samt förebyggande och regelbunden tandvård hos valfri tandläkare. Godkända åtgärdskoder för F-tandvård markeras särskilt i Tandvårdsenhetens Ersättningslista för Särskilt tandvårdsstöd.
  • Giltighetstid – F11 gäller i fyra år från utfärdandet.
  • Omfattas inte: Protetiska åtgärder med tandstödd eller implantatstödd protetik.
  • Patientavgift betalas vid varje besök. Gäller inte unga vuxna.

Diagnoser

F1 Svår psykisk funktionsnedsättning
F2 Parkinsons sjukdom
F3 MS – Multipel Skleros
F4 CP – Cerebral Pares
F5 RA – Reumatoid Artrit
F6 SLE – Systemisk Lupus Erythematosus
F7 Sklerodermi
F8 ALS – Amyotrofisk Lateral Skleros
F9 Orofacial funktionsnedsättning
F10 Stroke – symtom som kvarstår efter sex månader
F11 Sällsynta diagnoser med eller utan orala symtom

uiqt|wBtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{mtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m