F8 ALS – Amyotrofisk Lateral Skleros


Webbsidorna om Särskilt tandvårdsstöd är ännu inte uppdaterade enligt ändringarna för 2017 - vårdgivare bör därför istället använda de nya dokumenten

 

Symtom som kan leda till funktionsnedsättning

  • Nervceller som styr skelettmusklerna förtvinar gradvis
  • Ryggmärgens yttre del ersätts av bindvävnad (skleros)
  • Muskler som inte får några impulser från nervsystemet upphör att fungera

Orsak till det ökade tandvårdsbehovet

Sjukdomen leder till muskelsvaghet som kan finnas i ansikte, mun och hals. Det gör det svårt att svälja och att tugga maten samt att hålla ihop käkarna eller hålla upp huvudet. Nedsatt muskelkraft ses även i armar och händer. Detta leder till stora svårigheter för patienten att sköta sin munhygien.

 

Funktioner som ska bedömas och framgå av läkarintyget

Enbart diagnosen behöver styrkas, ingen ytterligare bedömning krävs.

 

Att tänka på före behandling

  • Allmäntandvård som beräknas överstiga 12 000 kronor per kalenderår ska förhandsbedömas.
  • Specialisttandvård som beräknas överstiga 20 000 kronor per kalenderår ska förhandsbedömas.
  • Förhandsbedömning: Behandlingar som beräknas överstiga 12 000 kronor per kalenderår ska alltid förhandsbedömas. Läs mer i kapitlet Förhandsbedömning.
  • Tandvårdsstödet omfattar: En undersökning per år samt förebyggande och regelbunden tandvård hos valfri tandläkare. Godkända åtgärdskoder för F-tandvård markeras särskilt i Tandvårdsenhetens Ersättningslista för Särskilt tandvårdsstöd.
  • Giltighetstid – F8 gäller tills vidare.
  • Omfattas inte: Protetiska åtgärder med tandstödd eller implantatstödd protetik.
  • Patientavgift betalas vid varje besök. Gäller inte unga vuxna.

Diagnoser

F1 Svår psykisk funktionsnedsättning
F2 Parkinsons sjukdom
F3 MS – Multipel Skleros
F4 CP – Cerebral Pares
F5 RA – Reumatoid Artrit
F6 SLE – Systemisk Lupus Erythematosus
F7 Sklerodermi
F8 ALS – Amyotrofisk Lateral Skleros
F9 Orofacial funktionsnedsättning
F10 Stroke – symtom som kvarstår efter sex månader
F11 Sällsynta diagnoser med orala symtom

uiqt|wBtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{mtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m