F9 Orofacial funktionsnedsättning


Symtom som kan leda till funktionsnedsättning

 • Medfödda defekter, deformiteter eller kraniofaciala missbildningar
 • Förvärvade svåra ansikts- och käkdefekter efter exempelvis traumainskränkt gapförmåga – 25 mm eller mindre – på grund av käkledsförändringar, strikturer och ärrvävnad
 • Kvarstående facialispares med påverkan på oral motorik och sensorik – oavsett orsak
 • Fibrotiserad orofacial vävnad exempelvis vid brännskador
 • Förlust av delar av mandibeln eller maxillan efter behandling av orofaciala tumörer


Orsak till det ökade tandvårdsbehovet

Patienten har på grund av sin orala funktionsnedsättning svårt att sköta sin munhygien vilket ger en ökad kariesrisk. Nedsatt gapfömåga kan också innebära stora svårigheter att genomgå tandbehandling.

 

Funktioner som ska bedömas och framgå av läkarintyget

- Förmågan att svälja
- Gapförmåga
- Muskelkraftsfunktioner
- Förlust av delar av mandibeln eller maxillan
- Medfödda eller förvärvade defekter, deformiteter eller kraniofaciala missbildningar
- Fibrotiserad orofacial vävnad

Att tänka på före behandling

 • Allmäntandvård som beräknas överstiga 12 000 kronor per kalenderår ska förhandsbedömas.
 • Specialisttandvård som beräknas överstiga 20 000 kronor per kalenderår ska förhandsbedömas.
 • Förhandsbedömning: Behandlingar som beräknas överstiga 12 000 kronor per kalenderår ska alltid förhandsbedömas. Läs mer i kapitlet Förhandsbedömning.
 • Tandvårdsstödet omfattar: En undersökning per år samt förebyggande och regelbunden tandvård hos valfri tandläkare. Godkända åtgärdskoder för F-tandvård markeras särskilt i Tandvårdsenhetens Ersättningslista för Särskilt tandvårdsstöd.
 • Giltighetstid – F9 gäller i fyra år från utfärdandet.
 • Omfattas inte: Protetiska åtgärder med tandstödd eller implantatstödd protetik.
 • Patientavgift betalas vid varje besök. Gäller inte unga vuxna.

Diagnoser

F1 Svår psykisk funktionsnedsättning
F2 Parkinsons sjukdom
F3 MS – Multipel Skleros
F4 CP – Cerebral Pares
F5 RA – Reumatoid Artrit
F6 SLE – Systemisk Lupus Erythematosus
F7 Sklerodermi
F8 ALS – Amyotrofisk Lateral Skleros
F9 Orofacial funktionsnedsättning
F10 Stroke – symtom som kvarstår efter sex månader
F11 Sällsynta diagnoser med orala symtom

uiqt|wBtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{mtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m