Arbetsgång vid ansökan angående intyg om F-tandvård:

  • Läkarintyg med funktionsbedömning på Socialstyrelsens blankett, se faktarutan till höger. Skriv ut, fyll i och skicka till Enhet Tandvård.
  • Enhet Tandvård bedömer och beslutar om personen har rätt till intyg om F-tandvård.
  • Beviljade personer får ett intyg och informeras om att de ska kunna legitimera sig vid besöken om de inte redan är välkända där, och att giltighetstiden kommer att kontrolleras rutinmässigt varje gång.
    I intygsbrevet står dessutom intygsnumret, giltighetstiden och utfärdare.
  • Patienten bokar själv tid hos valfri tandläkare.
  • Patient som inte har giltigt intyg hänvisas till behandlande läkare för en funktionsbedömning som ska bifogas ansökan för intyg om F-tandvård.

 

Läkarintyget

Utifrån ställd diagnos gör läkaren en bedömning om personen har en svår till fullständig funktionsned-
sättning avseende svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå en behandling inom tandvården. Funktionsnedsättningen ska bedömas utifrån ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health).

För patienter med ALS – Amyotrofisk Lateral Skleros (F 8) behöver intyget endast bekräfta diagnosen.

Intygsblanketten – fyll i, skriv ut, underteckna och skicka till Enhet Tandvård.
Socialstyrelsens intygsblankett

uiqt|wB&uiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m