Så får du intyg om F-tandvård

  • Be din läkare intyga din diagnos och funktionsnedsättning – se Socialstyrelsens blankett i dokumentrutan och läs om läkarintyget i faktarutan till höger.
  • Läkarintyget skickas till Tandvårdsenheten som bedömer om du uppfyller villkoren och har rätt till intyg om F-tandvård.
  • Du som har rätt till F-tandvård meddelas via brev och informeras om dina rättigheter och skyldigheter.
  • Du bokar själv tid hos valfri tandläkare.

Vårdgivarens rätt att kontrollera

Den 1 mars 2015 slopar vi plastkorten för intygen. Därför ska vårdgivaren kontrollera din rätt till F-tandvård vid varje besök. Det är en ren rutinkontroll.

Intyg kan dras in om det getts på felaktiga grunder eller om exempelvis sjukdomsbilden eller bostadsorten har ändrats så att villkoren för intyget inte längre är uppfyllda.

uiqt|wB&uiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m