Kontinuitet och kvalitet

Vårdgivarkontinuitet är en förutsättning för hög vårdkvalitet till de patienter som har rätt till N-tandvård. Detta är särskilt viktigt att beakta vid planeringen, eftersom behandlingen ofta bör genomföras i flera steg. Därför ska patientansvarig tandläkare och tandhygienist utses och anges i journalen.
Endast i undantagsfall kan patienten behandlas av annan vårdgivare.

uiqt|wB&uiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m