Kontrollera intygets giltighet

Intyg kan dras in om det getts på felaktiga grunder eller om exempelvis sjukdomsbilden eller bostadsorten har ändrats så att villkoren för intyget inte längre är uppfyllda. Därför ska vårdgivaren kontrollera din rätt till F-tandvård vid varje besök.

uiqt|wB&uiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m